19 april – 11 maj 2008.

Luca Frei. Studies/play

Lunds konsthall Produktion är en ny satsning, en serie verk och presentationer av yngre konstnärer från vår egen region som genomförs under tre år. Först ut är Luca Frei. Hans utställning studies / play är en iscensättning med konsthallens arkitektur i centrum.

Luca Frei arbetar med gestaltade miljöer, geometriska skulpturala former, abstrakta collage och grafisk formgivning. Hans konst utgår i regel från en bestämd plats och ett givet sammanhang. Verken fungerar ofta som förbindelselänkar mellan rummet och kroppen, och är tänkta att aktiveras av betraktarna. Uttrycket är estetiskt medvetet och avskalat.

Utställningen för Lunds konsthall blir en visuell undersökning av hur betraktarna och deras rörelsemönster förhåller sig till arkitekturen. Utgångspunkten är de öppna ytorna i bottenvåningens främre och bakre salar och den perspektivförskjutning som uppstår när besökarna går uppför trappan och betraktar dessa rum från övervåningen.

På golvet i bottenvåningens främre sal finns vita pappersark vars bredd motsvarar tjockleken på byggnadens bärande väggar. Papperena blir en kartbild som antyder en hypotetisk indelning av rummet i mindre beståndsdelar. I bakre salen finns en struktur, sammansatt av tjugosju vitmålade träkuber, som når upp till balkongen på övervåningen. På väggen finns en teckning som ringlar sig uppåt från golvet mot balkongräcket. I övre galleriet hänger en serie collage.

För Luca Frei är konstverket ett mellanting, inte ett mål i sig. I denna utställning osäkrar han med några precisa ingrepp sina egna förutfattade meningar om konsthallens rum. Han går i dialog med rummet och därigenom indirekt med betraktarna och deras tankar.

Till utställningen har Luca Frei framställt en broschyr som innehåller en intervju med honom själv av den argentinske filosofen Santiago García Navarro. Broschyren är gratis för utställningens besökare.

Luca Frei är född 1976 i Lugano, Schweiz. Bosatt och verksam i Lund och Malmö. Utbildad vid Edinburgh College of Art och Konsthögskolan i Malmö, Lunds Universitet.

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking
Genomförd med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur

Fotograf: Terje Östling