15 november 2008 – 18 januari 2009.

Tio fotografer

Lunds konsthall har glädjen att presentera Tio Fotografer, en utställning producerad i samarbete med Borås Konstmuseum. Gruppen Tio Fotografer bildades 1958, och dess första gemensamma utställning Fotokonst visades i Lunds konsthall samma år.

Fotografer

De tio medlemmarna i Tio Fotografer är Sten Didrik Bellander (1921–2001), Harry Dittmer (1910–2000), Sven Gillsäter (1921–2001), Hans Hammarskiöld (född 1925), Rune Hassner (1928–2003), Tore Johnson (1928–80), Hans Malmberg (1927–77), Pål-Nils Nilsson (1929–2002), Georg Oddner (1923–2007) och Lennart Olson (född 1925).

Tio Fotografer fungerade som en ekonomisk förening med högkvarter i Stockholm. Medlemmarna förblev olika som utövande fotografer, men gruppen kom ändå att manifestera en hel generation svenska fotografers kunnande, sensibilitet och internationella utblick.

Denna jubileumsutställning lyfter fram såväl representativa som extraordinära bilder av alla medlemmarna. Tio Fotografer har varit mångsidiga pionjärer. Utöver den konstnärliga bildproduktion som återspeglas i utställningen har de arbetat med snart sagt alla former av professionell fotografi, även produktion av biograf- och TV-filmer. De har illustrerat och utgivit böcker. De har undervisat och forskat och skrivit om fotografi. I utställningen ingår förutom nära 300 nygjorda och äldre fotografiska förstoringar också ett urval av fotoböcker och filmer.

Tio Fotografer visas på Borås konstmuseum hösten 2009, och kommer därefter att gå vidare till andra institutioner. I samband med femtioårsjubileet och utställningen utkommer Per Lindströms bok Svart på vitt om Tio Fotografer (Historiska Media, Lund 2008). Dessutom kommer en exklusiv mapp med fotografier av Tio Fotografer att finnas till försäljning.

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling