31 januari – 29 mars 2009

Den omedelbara framtiden

Den omedelbara framtiden är en utställning uppbyggd kring verk av tre alltmer välkända konstnärer; Manon de Boer, Zilvinas Kempinas, Melvin Moti.

Framtiden har ännu inte inträffat. Det kommer den aldrig att ha gjort. Vi kommer aldrig att få tag i den information om framtiden som borde finnas någonstans därute – bara några få ögonblick framför oss när det gäller den omedelbara framtiden. Inte ens om denna ”lättversion” kan vi någonsin uttala oss självsäkert, fastän vi gärna vill tro att framtiden är begripligare ju närmare oss den ligger. Framtiden förblir ouppnåelig, och är därför ett ovanligt bra exempel på skönhet. Framtiden är ett outtömligt ämne för konsten.

Den omedelbara framtiden är en utställning uppbyggd kring verk av tre alltmer välkända konstnärer, Manon de Boer (född 1966 i Indien, bosatt i Bryssel), Zilvinas Kempinas (född 1969 i Litauen, bosatt i New York) och Melvin Moti (född 1977 i Nederländerna, bosatt i Rotterdam och New York). Deras konstnärskap talar till betraktaren både ”infra-intellektuellt” och ”supra-intellektuellt”. De nyare arbeten som visas i Lunds konsthall appellerar till både tanken och sinnena och berör på olika sätt teman som varseblivning, rörelse och tid.

Utställningens titel vittnar om ett intresse att se framåt snarare än bakåt, en önskan att tydliggöra den längtan som ligger bakom alla försök att förutse framtida händelser. Den blir också en anspelning på hur de tre konstnärerna närmar sig komplexa begrepp som ”förutsägande” (vår längtan att kunna förutspå framtiden), ”återkommande” (vår upplevelse av tiden som en cirkel- eller spiralrörelse) eller ”framhävande” (vår förmåga att lyfta fram vissa saker ur ett flöde och låta andra falla tillbaka i ett tomrum).

Alla tre konstnärerna utmanar och underminerar det vi har vant oss vid som betraktare, lyssnare och läsare. De arbetar med och runt den rörliga bilden. Manon de Boer och Melvin Moti använder sig av film som medium (ibland överförd till digitala format), men också av text och ljud eller musik. Zilvinas Kempinas skapar tredimensionella bilder (både stillastående och rörliga) av svartglänsande magnetiska videoband som han på olika sätt låter inta det fysiska rummet.

Den omedelbara framtiden innehåller följande verk

Manon de Boer

Sylvia Kristel – Paris (Super8-film överförd till DVD, 2003); Genljudande ytor (16mm-film överförd till DVD); Attica (16mm-film, 2007). Visas med benäget tillstånd från galleriet Jan Mot, Bryssel.

Zilvinas Kempinas

Zilvinas Kempinas: Stora O, (slinga av videoband som hålls svävande i utställningsrummet av 6 speciellt ombyggda fläktar, 2008–09); Länk (ett flertal remsor av videoband spända i parallella konkava bågar från vägg till golv i utställningsrummet, 2008–09). Visas med benäget tillstånd från konstnären och Spencer Brownstone Gallery, New York.

Melvin Moti

Melvin Moti: Det svarta rummet (16mm-film överförd till DVD, 2005); E.S.P. (35mm-film, 2007); E.S.P. Fåglar (5 ramade affischer, 2008). Visas med benäget tillstånd från konstnären.

Tack

Lunds konsthall tackar för det generösa stödet från Mondriaan-stiftelsen i Amsterdam för resentationen av Melvin Motis arbeten, och för stödet från Litauens kulturministerium, genom Litauens ambassad i Stockholm, för Zilvinas Kempinas’ medverkan i utställningen. Tack också till Manons de Boers galleri, Jan Mot i Bryssel.

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling