30 maj – 6 september 2009

Eva Löfdahl. Pi och omkring

Lunds konsthall har nu glädjen att presentera en omfattande separatutställning av Eva Löfdahl med verk från 1995–2009.

En skulptur av en svamp formad som pi-tecknet.

Eva Löfdahl, född 1953, framträdde i början av 1980-talet och betraktas med rätta som en av Sveriges mest betydelsefulla och nyskapande konstnärer. Hon har alltid intresserat sig för hur begrepp skapas och förmedlas i konsten. Genom åren har hon arbetat i många olika tekniker och format: måleri, teckning, skulptur, textbaserade undersökningar, genomgripande utformningar av stadsrum och andra offentliga miljöer. Hon har deltagit i många utställningar såväl i Sverige som utomlands och bl.a. representerat Sverige vid Venedigbiennalen 1995. Hennes verk återfinns i många offentliga och privata samlingar.

Lunds konsthall har nu glädjen att presentera en omfattande separatutställning av Eva Löfdahl med verk från 1995–2009. De förenas av sin bildmässighet och sitt förutsättningslösa undersökande av begrepp som språket nätt och jämnt klarar av att gestalta på egen hand. Eva Löfdahls konst kräver ett aktivt och eftertänksamt betraktande, men den är inte världsfrånvänd eller ovillig att kommunicera. Hon tränger tvärtom rakt in i samhälleliga förhållanden och samtida idédebatt, inte sällan genom att använda metoder och former från naturvetenskapen.

Utställningens titel, π och omkring, leder tankarna till den klassiska geometrin och dess grundbegrepp, vars förmåga att stimulera till skapande och tänkande inte på långa vägar har uttömts av vetenskapen. Det irrationella talet π uttrycker förhållandet mellan omkretsen och diametern hos en cirkel och måste skrivas med ett oändligt antal decimaler. π är sinnebilden av det konstanta, som förblir detsamma oavsett kontexten eller individens avsikter, men också en ständig påminnelse om den starka dragningskraft det oavslutade och olösliga utövar på oss.

π och omkring består av tredimensionella verk som är mer eller mindre mångtydiga, mer eller mindre skulpturala. Men det som egentligen visas är vad som kan ligga runtomkring de synliga formerna, utanför de påtagliga föremålen och bortom de invanda tre dimensionerna. Eva Löfdahl har tänkt ut och ordnat utställningen i Lunds konsthall som en icke-linjär, icke-hierarkisk text. Men den är också en noga planerad vandring genom rummen och genom hennes konstnärliga tänkande. Det logiska och visuellt avskalade möter det mystiskt självmotsägande. Inte minst de många nyproducerade verken i utställningen vittnar om Eva Löfdahls förmåga att ladda skenbart enkla och direkta plastiska former med ett komplext tankeinnehåll som är både oroande och upplyftande.

Lunds konsthall tackar Eva Löfdahl för det inspirerande samarbetet kring π och omkring och samtidigt långivarna, både privata samlare och Malmö konstmuseum. Utan deras hängivenhet och generositet hade utställningeninte varit möjlig.

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling