19 september – 15 november 2009

Omer Fast

Lunds konsthall har glädjen att presentera ett urval verk av den internationellt alltmer uppmärksammade konstnären Omer Fast. Han föddes 1972 i Jerusalem, utbildade sig i USA och är nu bosatt i Berlin. Han arbetar främst med film och video, men även med fotografi och text. Detta är hans första separatutställning i Skandinavien.

En närbild av två ansikten, en kvinna som tittar ned och en man som tittar på kvinnan.

I Lunds konsthall visas monitorverket CNN Concatenated (2002) och videoinstallationerna The Casting (2007) med fyra projektioner samt Take A Deep Breath (2008) och Spielberg’s List (2003) med vardera två projektioner. Vi glädjer oss också över att kunna visa en ny fotografisk bildserie, producerad särskilt för denna utställning.

Omer Fasts konst förutsätter de färdigheter och intressen vi har skaffat oss genom ständigt samröre med bildmedia. Vi begriper intuitivt att den audiovisuella information vi måste bearbeta för att ta oss fram i vår omvärld hela tiden skiftar mellan tolkningsmodellerna ”dokumentalitet” och ”fiktionalitet”. Det vi gör idag för att utvinna mening ur det bildflöde som ständigt översköljer oss skiljer sig inte fundamentalt från det vi har gjort i många hundra år för att producera och konsumera historier av olika slag, från sagor och krönikor till romaner och tidningsartiklar.

Omer Fasts konst blir levande tack vare den intensiva poetiska kraft han frigör, först hos sig själv när han skulpterar fram sina arbeten ur ett audiovisuellt material och sedan hos oss när vi fortsätter den påbörjade processen genom att läsa in mening i dem.

Ett återkommande drag i Omer Fasts arbeten är den tvetydiga sammanflätningen av två olika historier. Själva titeln på verket Spielberg’s List understryker att det handlar om olika berättelser som skjuts in i varandra. Intervjuoffren drar sig till minnes händelser från inspelningen av Schindler’s List i Kraków 1993, men några av dem genomlevde också händelserna 1943 som Spielbergs film omvandlar till fiktion.

I The Casting har den amerikanske soldatens berättelser om en oavsiktlig dödsskjutning på en irakisk motorväg och en trafikolycka i Bayern bokstavligen skurits i småbitar för att sedan konstfullt sammanfogas till en slingrande historia som innefattar båda krissituationerna.

Take a Deep Breath erbjuder en på ytan mer konventionell dubblering som lutar sig mot ”bakomfilmens” estetiska formler. Ett minne som i filmen berättas av Martin F, en utbildad sjukvårdare som råkade vara först på plats efter en självmordsbombning i Jerusalem, rekonstrueras och ställs mot den situationskomik som uppstår när filmregissören Omer F ska gestalta det med sitt odisciplinerade arbetslag.

Omer Fast skapar också glapp eller mellanrum där bildens och textens särpräglade informationsinnehåll och estetiska värde utsätts för tvivel. Detta händer när han använder ord och stavelser (och ibland rena grymtningar eller inandningar) framsagda av nyhetsuppläsare på TV som beståndsdelar för en ny muntlig berättelse i CNN Concatenated.

Verken i utställningen visas med benäget tillstånd av konstnären, gb agency i Paris, Postmasters i New York och Arratia, Beer i Berlin.

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling