11 april – 17 maj 2009

Sirous Namazi. Moduler

Lunds konsthall produktion är en satsning på yngre konstnärer från vår egen region som genomförs under tre år. Grundtanken är att erbjuda möjlighet till produktion och presentation av nya verk. Utställningen Moduler. Sirous Namazi är den andra i denna serie, inledd våren 2008 med konstnären Luca Frei.

Sirous Namazis konstnärskap kan placeras i ett brett fält av tredimensionella uttryck, innefattande såväl större skulpturer som mindre objekt, men han arbetar också aktivt med andra konstnärliga tekniker, däribland teckning och fotografi. Hans verk är visuellt pregnanta och övertygande. De är alltid utförda med knivskarp precision och osviklig känsla för skala.

Fastän den vid första påseende kan verka kontrollerad och välbalanserad öppnar sig Sirous Namazis konst för läsningar som går långt utöver det formella och säkra. Med stöd i sina egna erfarenheter av att erövra nya språk och uttrycksformer synliggör han gränserna mot det osäkra i vår samtida verklighet. Han refererar medvetet till konsthistorien, till byggnadskonst, rumslighet och samhällsplanering, men hans konst handlar lika mycket om att rasera och underminera som om att konstruera och bygga upp.

Moduler. Sirous Namazi består av flera nyare verk, varav två har producerats speciellt för Lunds konsthall. I främre salen möter betraktaren den stora skulpturen Fragment (2009) som hänger från taket. Den genomsläppliga ”arkitektoniska” konstruktionen är sammansatt av prefabricerade plåtreglar från byggnadsindustrin. Ljusrören som ingår i strukturen gör den samtidigt till en belysningsarmatur som utstrålar en spröd vilsenhet trots de väl tilltagna dimensionerna. Version (2009), också det en hängande skulptur, är utförd som en modell i skala 1:20. Här går rumsligheterna in i varandra, och antyder bleknande minnen av något som en gång var ett hem.

Utställningen innehåller också teckningssviten Untitled (2009) som egentligen får betraktas som ett skissarbete till de nya verken. Dessutom ingår det tvådelade väggobjektet Untitled (Modules) (2009), golvskulpturen ContainerII (2008) och den fotografiska sviten Interior (2007). Dessa verk ger prov på Sirous Namazis olika arbetssätt under de senaste åren och bildar en tematisk och formell kontrapunkt till de nyproducerade arbetena.

Sirous Namazi föddes i Kerman i Iran 1970, växte upp i Lund och är numera bosatt i Stockholm. Han studerade vid Konstskolan Forum i Malmö 1993–95 och Konsthögskolan i Malmö 1995–98. Han representerade Sverige på Venedigbiennalen 2007.

Utställningsserien Lunds konsthall produktion genomförs med generöst stöd från Stiftelsen Framtidens kultur.

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking
Genomförd med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur

Fotograf: Terje Östling