27 november 2010 – 16 januari 2011

Lunds konsthall presentation

Lunds konsthall presentation är en utställning med 15 yngre konstnärer. De kommer från olika länder, har olika kulturell bakgrund och arbetar på olika sätt med olika konstnärliga tekniker. Det de alla har gemensamt är att de nyligen, under åren 2006–2010, utexaminerats från de två konsthögskolorna i vårt närområde: Konsthögskolan i Malmö, som hör till Lunds universitet, och Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn.

Många naturtavlor på rad, en av tavlorna har texten "stopp, skyddsobjekt".

Konstnärer

Patrik Aarnivaara, Fredrik Auster, Elin Behrens, Ana Bezelga, Carl Boutard, Nanna Debois Buhl, Karolina Erlingsson, Tamar Guimarães, Hertha Hanson, Marie Kølbæk Iversen, José Luis Martinat, Viktor Rosdahl, Hans Scherer, Hanna Sjöstrand, Vladimir Tomić.

Med hjälp från Cosmin Costinaş, kurator vid BAK i Utrecht, Nederländerna, har Lunds konsthall valt de deltagande konstnärerna och iscensatt utställningen i nära dialog med dem. De 15 konstnärerna har alla erbjudits möjligheten att genomföra nya produktioner, men även existerande verk visas i utställningen. Tanken är att Lunds konsthall, som kommunal konstinstitution i en betydande universitetsstad, ska uppmuntra till utveckling och nytänkande i konsten.

Vi ser Lunds konsthall presentation som en möjlighet till forskning, att pröva nya tankar, och som en mer traditionell utställning. Vi har valt att ge den en ”intetsägande” titel. Den rumsliga gestaltningen och det tekniska utförandet är viktiga inslag i alla våra utställningar. I detta fall är det emellertid särskilt befogat att tala om ”presentation” också i en annan betydelse, eftersom många av de deltagande konstnärerna ännu är okända för den bredare konstpubliken. Presentation har ytterst att göra med närvaro, att befinna sig ”framför” eller ”inför” någon eller något. Att presentera är en handlig som syftar till att skapa en sådan närvaro, vare sig det är fråga om att göra en person bekant med en annan, att överlämna ett föremål till en person som gåva eller att låta en person få ta del av ett föremål, en bild eller en tanke på ett genomtänkt och överskådligt sätt. I denna bemärkelse handlar presentation också om att få människor att mötas.

Lunds konsthall presentation har inte ambitionen att vara tematisk eller representativ eller att bli en självuppfyllande profetia. Däremot är den avsedd som en fingervisning om att konsten idag, åtminstone i vår region, rör sig kring vissa betydelser i vissa mönster. Bland dessa märks: motsättningen mellan ”koncept” och ”process” och hybrida former som försöker förena dem (nästan alla deltagare, men särskilt Fredrik Auster, Carl Boutard, José Luis Martinat, Hans Scherer); tredimensionell form som ”diagram” över meningsfulla berättelser (Patrik Aarnivaara, Fredrik Auster, Ana Bezelga, Carl Boutard, Hans Scherer); ”forskning” och ”kunskap” som kategorier att använda och ifrågasätta i konsten (Patrik Aarnivaara, Ana Bezelga, Nanna Debois Buhl, Tamar Guimarães); ”systemet” som en inramning åt konsten (Nanna Debois Buhl, Marie Kølbæk Iversen); illusionsskapande, värdeperspektiv och textmässighet i måleriet som en ”bildens mikropolitik” (Elin Behrens, Hertha Hanson, Viktor Rosdahl, Hanna Sjöstrand); ”röst” och ”det självbiografiska” som strategi och material för konsten (Karolina Erlingsson, Vladimir Tomić).

Lunds konsthall presentation är tänkt att lyfta fram och aktivt främja den allra senaste utvecklingen inom konsten, med fokus på en region som är både framtidsinriktad och konstnärligt ambitiös. Lunds konsthall vill tacka de deltagande konstnärerna för deras stora engagemang, Cosmin Costinaş för hans initierade och avancerade tänkande, alla långivare för dess generositet och, sist men inte minst, Stiftelsen framtidens kultur för dess generösa stöd för projektet.

Kuratorer: Anders Kreuger, Cosmin Costinas
Genomförd med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur

Fotograf: Terje Östling