17 april – 16 maj 2010

Lunds konsthall produktion #3

Lunds konsthall produktion är en satsning på yngre konstnärer från vår egen region som genomförts under tre år. Grundtanken är att erbjuda möjlighet till produktion och presentation av nya verk. Utställningsserien inleddes 2008 med Luca Frei, fortsatte 2009 med Sirous Namazi och avslutas nu med tre kvinnliga konstnärer.

Foto av en tv-skärm där en kvinna pratar om en händelse från 1976.

Konstnärer

Petra Bauer, Kajsa Dahlberg och Maria Lusitano Santos.

Petra Bauer, Kajsa Dahlberg och Maria Lusitano Santos kan i flera avseenden betraktas som politiska och feministiska konstnärer. De arbetar med rörlig bild som medium för att skildra och påverka företeelser i dagens värld. Ofta handlar deras arbeten om kvinnor: deras liv, självkänsla och möjligheter. Samtidigt problematiserar de andra laddade frågor som religion, militarism eller minoriteters villkor. Men alla tre konstnärskapen formas också kontinuerligt av de estetiska utmaningar som det utvalda stoffet och tillvägagångssättet reser. Utställningen är tänkt att synliggöra spänningsfältet kring sådana konstspecifika gestaltningar av det samhälleliga.

Petra Bauer

Petra Bauer föddes 1970 i Malmö och gick ut Konsthögskolan i Malmö 2003. Hon har medverkat i många internationella sammanhang, däribland projektet Becoming Dutch på Van Abbemuseum i Eindhoven, Nederländerna, 2007–09. Hon visar två verk. I Samtal: Stina Lundberg Dabrowski möter Petra Bauer, 2010 (video, 30 min) låter hon sig intervjuas som enskilt konstnärligt subjekt fastän hon visar utdrag ur verk gjorda av kollektiv (London Women’s Film Group och Berwick Street Film Collective) på 1970-talet. Filmen har producerats i samverkan med Focal Point Gallery i Southend-on-Sea, England. Rana, 2007 (video, 57 min) är en fiktionaliserad berättelse om en ung muslimsk kvinna i Malmö som utgår från en tidningsartikel om en verklig händelse.

Kajsa Dahlberg

Kajsa Dahlberg föddes 1973 i Göteborg, gick ut Konsthögskolan i Malmö 2003 och genomförde Whitneyprogrammet i New York 2008. Bland hennes internationella framträdanden märks biennalerna i Aten och Prag 2007. Hon visar tre verk. Någon oro förmärks inte, alla äro glada och vänliga (Vykort från Jerusalem 22/4 1911 – 24/1 1999), 2010,är en installation med omkring 500 vykort som speglar svenskspråkiga besökares reaktioner inför den omtvistade staden. Femø kvinnoläger 2008: film och avtal, 2008(installation bestående av text och videoprojektion, 15 min) ger en intellektuell och känslomässig bild av ett feministiskt projekt genom att redovisa dess överenskomna förutsättningar (avtalet) och dess handgripliga nedmontering (filmen). 20 Minutes (Female Fist), 2006 (video, 20 min) är en intervju, filmad med linsskyddet för kameran, med en dansk aktivist som berättar om ett försök att skapa pornografi av och för lesbiska kvinnor.

Maria Lusitano Santos

Maria Lusitano Santos föddes 1971 i Lissabon och gick ut Konsthögskolan i Malmö 2009. Hon är välkänd i hemlandet Portugal och har deltagit i ett flertal internationella utställningar, däribland Manifesta 5 i San Sebastian 2004. Hon visar två verk. The War Correspondent, 2009–10 (tvåkanalig video, 46 min, visas i konsthallen varje hel timme) är en mångbottnad betraktelse över bilden av kriget i nyhetsmedia och i underhållningsindustrin. Berättelsen är sammanställd av ett rikt visuellt klippmaterial (från illustrerade tidskrifter, filmer och internet) och utgår från Krimkriget på 1850-talet, då den moderna krigsrapporteringen uppstod. Private Anatomies, 2010 (video, 12 min) är en essä- och intervjufilm om barndomen, vad vi minns från den och vad vi tränger undan.
Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking
Genomförd med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur

Fotograf: Terje Östling