12 november 2011 – 22 januari 2012

Möte med Hill

Lunds konsthall har glädjen att kunna visa ett omfattande urval av verk från Malmö Konstmuseums fina samling. Utgångspunkten är Carl Fredrik Hill, en Lundakonstnär som är aktuell med flera utställningar i år eftersom han gick bort 1911, för precis hundra år sedan. Malmö Konstmuseum har den ojämförligt största samlingen av hans verk, främst teckningar från sjukdomsperioden.

Ett uppstoppat gethuvud.
Thale Vangen

Konstnärer

Torsten Andersson, Helene Billgren, Johanna Billing, Carl Boutard, Ann Böttcher, Erik Dietman, Nathalie Djurberg, Cecilia Edefalk, Gardar Eide Einarsson, Olafur Eliasson, Elis Eriksson, Carl Fredrik Hill, Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, Lena Johansson, Runo Lagomarsino, Matts Leiderstam, Sivert Lindblom, Eva Löfdahl, Ann-Sofi Sidén, Annika Ström, Superflex, Astrid Svangren, Johan Tirén, Marianna Uutinen, Thale Vangen.

Hills egensinniga bildvärld har haft stor betydelse för flera generationer av konstnärer i Norden. I utställningen möter hans teckningar verk av 25 konstnärskolleger som också utgår från klassiska konstnärliga problem som bild och inbillning, kritik och medkänsla, tillhörighet och utanförskap. Det språkliga, den egna berättelsen, har fått särskilt utrymme i utställningen. Vi har inte i första hand valt de konstnärer som själva hävdat att de påverkats av Hill, utan snarare dem vi ändå gärna velat visa. De kunde ha varit många fler.

Malmö Konstmuseum har en av de största konstsamlingarna i Sverige. Den spänner över flera hundra år och består av olika delar. Samlingen med nordisk samtidskonst påbörjades för 25 år sedan och utvidgas hela tiden med nya unga konstnärskap. Herman Gotthardts donation med konstverk från tio-, tjugo- och trettiotalen är en annan omfattande samling av nordiska konstnärer. Den överlämnades till Konstmuseet 1943. Samlingen av rysk konst från slutet av 1800- och början av 1900-talet är den mest omfattande utanför Ryssland. Den är en rest från Baltiska utställningen i Malmö 1914. Ytterligare en viktig samling är de 30 målningar och 2 600 teckningar av Carl Fredrik Hill (1849–1911) som donerats av hans släktingar och Malmö Konstmusei Vänner. I Lunds konsthall visas nu knappt 50 teckningar.

Genom generösa bidrag från olika håll, inte minst donationer från konstnärer och privatpersoner, har Malmö Konstmuseums samling blivit en av de främsta i sitt slag. Den är numera mycket omfattande, men förvaras ändå till största del i magasin på grund av Konstmuseets begränsade utställningsytor. Många av verken har aldrig visats. Det har länge talats om en ny museibyggnad, och ännu har det inte blivit något beslut.

Under tiden lånar Konstmuseet frikostigt ur samlingen till andra institutioner i Sverige och utomlands. Utställningen i Lunds konsthall är en unik möjlighet för konstpubliken i Skåne att se ett urval ur denna fantastiska samling!

Kuratorer: Åsa Nacking, Marika Reuterswärd
Samproduktion med Malmö Konstmuseum

Fotograf: Terje Östling