21 maj – 21 augusti 2011

Poul Gernes. Retrospektiv

Poul Gernes (1925–1996) föddes i Köpenhamn och var under trettio år bosatt i norra Skåne. Fram till nu har han inte visats i något större sammanhang i Sverige, trots att han anses vara en av Skandinaviens mest betydande konstnärer. Däremot har Gernes på senare år fått ett postumt genombrott på den internationella konstscenen, inte minst efter att ett generöst urval av hans verk visades på documenta 12 i Kassel 2007.

En stor, grå skulptur i mitten av en sal med färgglada tavlor på väggarna.

Retrospektiven har producerats av Deichtorhallen i Hamburg, och för att få tillräckligt med utrymme att visa de olika aspekterna av ett vittförgrenat, sammansatt och inflytelserikt konstnärskap gör konsthallarna i Lund och Malmö en gemensam satsning. Utställningen spännner över Gernes hela konstnärliga utveckling, från fyrtiotalets nästintill okända figur- och landskapsstudier till nittiotalets stiliserade blomstermotiv i stort format. Hans kanske mest typiska verk är bildserierna från sextio- och sjuttiotalen, som kan inordnas någonstans mellan minimalism och popkonst och med motiv som geometriska grundformer, bokstäver och måltavlor.

I Lunds konsthall får man ta del av arbeten gjorda fram till mitten av sextiotalet, medan den senare produktionen visas i Malmö Konsthall. En svit om 7 x 2 målningar kan dessutom beundras samtidigt i Lunds Stadspark och i Magistratsparken utanför Malmö Konsthall. Det rör sig om repliker av Gernes original som framställts särskilt för denna utställning och som en del av projektet Sommarlund.

Poul Gernes lämnade ett imponerande livsverk efter sig. Han rörde sig fritt mellan måleri, skulptur, formgivning, performance, film och social aktivism. Från 1968 och framåt arbetade han intensivt med konstverk i offentlig miljö och kom att producera över 150 utsmyckningar, främst i Danmark. Tron på konsten som en positiv och omvälvande kraft i samhället var orubblig och genomsyrade hela hans verksamhet. Han ifrågasatte ständigt konstbegreppet och underminerade gängse föreställningar om konst. Det kunde handla om materialval, införlivandet av vardagliga handlingar i verken eller användandet av industriella produktionsprocesser. Gernes drog sig inte för att vara provokativ. Samtidigt hyste han stor respekt för hantverkstraditioner och värderade begrepp som folklighet och tillgänglighet mycket högt.

I början av sin konstnärsbana försörjde sig Gernes som teckningslärare. 1961 slog han sig samman med konsthistorikern och slavisten Troels Andersen och grundade Den Eksperimenterende Kunstskole i Köpenhamn, som snabbt blev en omistlig del av den danska konstscenen och fostrade en hel generation danska avantgardkonstnärer. "Eks-skolen" upphävde snart all skillnad mellan lärare och elever för att istället bli en plats för kollektivt och samhällstillvänt experimenterande. Den existerade fram till början av sjuttiotalet. Under sina sista tio år var Gernes professor vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, där han undervisade i muralmåleri och offentlig konst.

Gernes var väl förtrogen med det europeiska och amerikanska avantgardet och rörde sig med lätthet mellan genrer och traditioner. Det kan i viss mån förklara det konventionsbrytande i hans konstnärskap, som också utstrålar en kärv och säregen skönhet. Han laddar det två- och tredimensionella med mänsklig erfarenhet och passionerad övertygelse om samhällsbygget. Poul Gernes har inspirerat många yngre konstnärer idag, vilket knappast är förvånande eftersom det oortodoxa användandet av olika uttrycksmedel och kommunikationsformer har kommit att prägla stora delar av samtidskonsten.

Kuratorer: Jacob Fabricius, Åsa Nacking, Aase Gernes
Samproduktion med Malmö Konsthall

Fotograf: Terje Östling