12 mars – 8 maj 2011

Rabih Mroué. I, the Undersigned

Det är med alldeles särskild glädje Lunds konsthall presenterar utställningen I, the Undersigned – ”Jag, undertecknad”. I dessa tider av omvälvande och hoppingivande förändring i arabvärlden är vi mycket stolta att kunna visa den allra första separatutställningen av den internationellt uppmärksammade libanesiske teatermannen och konstnären Rabih Mroué.

En stor vägg med texten I, the undersigned, överstruken med rött.

Utställningen har producerats av BAK, basis voor actuele kunst, i Utrecht, Nederländerna, där den också premiärvisades sommaren 2010. Kurator är Cosmin Costinas. Utställningen turnerar till flera institutioner i olika länder under 2011 och 2012. Här hos oss har den förändrats något; inte minst har Mroué producerat ett helt nytt verk – så nytt att det i skrivande stund ännu inte har fått någon titel.

Mroués konst rör sig i gränslandet mellan det berättande och det visuella, mellan det som kräver fördjupning och eftertanke (och innantilläsning) och det som bara kan upplevas här och nu, med alla sinnen. Han är politiskt medveten och ger uttryck för politiska erfarenheter, men han gör det med utgångspunkt i det personliga, det som inte underkastar sig någon bestämd ideologi, åtminstone inte i det långa loppet.

Utställningen lånar sin titel från ett av verken, där Mroué framför en offentlig ursäkt för det han själv gjorde under inbördeskriget i Libanon, som pågick mellan 1975, när han var åtta år gammal, och 1990, när han fyllde tjugotre. Denna videofilm kan stå som sinnebild för hans arbetssätt, som bottnar i teater- och performancekonstens direkthet och fysiska närvaro men samtidigt förutsätter det skrivna ordet. I, the Undersigned demonstrerar vilka meningsskapande fraseringar en skicklig och lyhörd skådespelare kan skapa i dialog med en välskriven text.

Mroués videofilmer, videoinstallationer och text- och bildkompositioner levandegör den komplexa och ofta brutala nutidshistorien i det vi vant oss att kalla Mellanöstern. Ändå behandlar inte Mroué de egna upplevelserna av en långvarig och svåröverskådlig konflikt som något så specifikt att en utomstående aldrig kan förstå eller leva sig in i dem, och därigenom som något exotiskt som i grunden inte kan hota oss. ”Jag, undertecknad” är ju vem som helst av oss som försöker ta ansvar för sina egna handlingar och – vilket inte är mindre betydelsefullt – sina minnen av dessa handlingar.

Följande andra verk ingick i utställningen på BAK och visas också i Lunds konsthall: Old House (2003), On Three Posters. Reflections on a Video Performance by Rabih Mroué (2004), With Soul, with Blood (2006), Noiseless (2008), Grandfatjer, Father and Son (2010) och Je veux voir, de två sistnämnda producerade av BAK.

Lunds konsthall har översatt Mroués verk till svenska. En av tankarna med detta är just att synliggöra för vår egen publik att de öden som gestaltas i utställningen kunde vara våra egna, att en välbärgad och trygg och progressiv tillvaro, exempelvis den i Beirut innan stridigheterna bröt ut, kan smulas sönder innan man vet ordet av.

Vi har också valt att trycka de flesta av texterna som förekommer i utställningen i katalogen. Detta är tänkt dels som en tjänst till våra besökare, som nu i egen takt kan läsa väggtexterna och manuskripten till videofilmerna, och dels som ett sätt att lyfta fram Mroués författarskap. Det är visserligen alltid i symbios med andra uttrycksformer men förtjänar också att avnjutas på boksidan.

Kurator: Cosmin Costinas
Samproduktion med BAK, Utrecht (Nederländerna) och INIVA, London

Fotograf: Terje Östling