9 juni – 2 september 2012

Henrik Håkansson. A Forest Divided

Henrik Håkansson är en av de internationellt mest framgångsrika och välkända svenska konstnärerna i sin generation, men detta är hans första mer omfattande separatutställning i hemlandet på flera år.

Stora trädrötter, träden är delade i halvor, de står upp i salen.

När man ser tillbaka på hans snart tjugoåriga produktion kan man konstatera att han konsekvent arbetar med förhållandet mellan natur och kultur, men också att han varierar sina uttryck genom att använda sig av film, fotografi, ljud och – inte minst – växter och levande djur.
Håkanssons nyaste verk grundar sig på tankar kring wastelands. Han refererar till T S Eliots dikt från 1922, The Waste Land. Det finns ingen riktigt exakt svensk översättning, men den engelska termen ligger nära våra ord ”ödemark” och ”öde land”, i betydelsen ödelagd och förbisedd natur. Håkanssons utställning i Lunds konsthall reflekterar kring vår försumlighet och kluvenhet gentemot naturen, om glappet mellan vår kunskap och vårt handlande i ekologiska frågor.
I konsthallen möts betraktaren av en iscensatt skog. Resliga furor har ryckts upp med rötterna och kluvits mitt itu. Denna stora installation fyller både främre och bakre hallen och har gett namn till hela utställningen, A Forest Divided. Furorna är tagna från ett skogsparti i Veberöds ljung utanför Lund, som avsatts för avverkning så att det ursprungliga öppnare landskapet ska kunna återställas. I A Forest Divided förblir träden delade, kluvna, med blottade snittytor.
Omkring den kluvna skogen skymtar bland annat svärmar av svartbruna flygande fåglar. Det är uppstoppade starar, monterade i hängande mobiler. De kommer från en flygplats i norra Italien där de avlivats för att inte förorsaka olyckor och stopp i trafiken. Förebilden till mobilerna har hämtats från en av 1900-talsmodernismens stora namn, Alexander Calder. Sådana referenser till konst-, musik-, film- och litteraturhistorien återkommer i många av Håkanssons verk och är en viktig del av hans konstnärskap.
Detta är en sammanhållen utställning, men också varierad och collageartad. Den återspeglar inte bara ett bestämt projekt utan vill gestalta ett mer genomgripande konstnärligt och bildmässigt tänkande. Därför består den av ett urval besläktade verk med tonvikt på produktioner från senare år. A Forest Divided är till viss del retrospektiv, men gör inte anspråk på att ge en komplett bild av Henrik Håkanssons konstnärskap.
Lunds konsthall tackar Länsstyrelsen i Skåne för värdefull hjälp att förverkliga utställningen, och alla långivare, inklusive gallerierna Franco Noero i Turin, The Modern Institute i Glasgow och Meyer Riegger Berlin, samt Sten A Olsons Stiftelse för forskning och kultur i Göteborg.

Om konstnären

Henrik Håkansson föddes 1968 i Helsingborg. Han bor och arbetar i Sverige och Tyskland. Håkansson examinerades 1991 från Akademin för fotografi och 1993 från avdelningen för skulptur vid Konstfack i Stockholm. Han har medverkat i många internationella grupputställningar, exempelvis Venedigbiennalen (1997, 2003), Berlinbiennalen (2001), São Paulobiennalen (2004) och Yokohamatriennalen (2011). Han har haft separatutställningar i bland annat Kunsthalle Basel (1999), Wiener Secession (2002), De Appel, Amsterdam (2003), c/o Moderna Museet i Riddarhuset i Stockholm (2003), Dunkers kulturhus i Helsingborg (2004), Palais de Tokyo i Paris (2006) och Museo Tamayo i Mexico City (2008).

Kurator: Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling