1 december 2012 – 10 februari 2013

Dance is Present, Moments on Moments

Moments on Moments är en koncentrerad version av utställningen Moments: A History of Performance in 10 Acts, producerad för ZKM i Karlsruhe, Tyskland. Den visar filmade performanceverk från sextio- och sjuttiotalet skapade av de mest framstående konstnärerna och dansarna från den tiden.

ett rum med stora tv-skärmar på golvet.

Konstnärer

Marina Abramovic´, Trisha Brown, Graciela Carnevale, Simone Forti, Anna Halprin, Reinhild Hoffmann, Channa Horwitz, Lynn Hershman Leeson, Sanja Ivekovic´, Adrian Piper och Yvonne Rainer.

Lunds konsthall visar Moments on Moments, en koncentrerad och något omarbetad version av utställningen Moments: A History of Performance in 10 Acts, producerad för ZKM i Karlsruhe, Tyskland, av kuratorerna Boris Charmatz, Sigrid Gareis och Georg Schöllhammer och som visades tidigare i år.

Moments on Moments består av filmer som ger en uppfattning om några ytterst framstående kvinnliga konstnärer och dansare från de senaste fyrtio åren: Marina Abramović, Trisha Brown, Graciela Carnevale, Simone Forti, Anna Halprin, Reinhild Hoffmann, Channa Horwitz, Lynn Hershman Leeson, Sanja Iveković, Adrian Piper och Yvonne Rainer. Dessa pionjärer för dagens performancekonst har medvetet arbetat med att synliggöra, ifrågasätta och överskrida gränserna mellan dans, performance och bildkonst. Flera av dem är fortfarande verksamma och har inspirerat många yngre kolleger.

Utställningen omfattar i första hand dokumentation av performancekonst från sextio- och sjuttiotalen, men även nutida återuppföranden och omtolkningar. Vi visar också den israeliska konstnären Sela Rutis film The Witness, 2012, som producerades under utställningens gång på ZKM. Den dokumenterar hur en grupp konststudenter återskapar klassiska performanceverk under ledning av konstnärer, dansare och pedagoger. Dessutom har filmade intervjuer med sex av de medverkande konstnärerna tagits fram för att diskutera frågor som rör just hur man bäst visar tidig performance idag.

Performancekonst är i första hand tänkt att äga rum inför publik i ett nuögonblick, men det är också vanligt att den dokumenteras med hjälp av fotografier eller rörliga film- och tevebilder. Ibland görs detta på ett sådant sätt att filmen blir ett konstverk i sig. Detta gäller särskilt många av de numera historiska dokumentationerna av föreställningar och aktioner som lyfts fram i denna utställning.

Det finns många likheter mellan performance och dans. Båda bygger på samspel mellan aktörer och publik. Men i jämförelse med dansen kan performancekonsten ofta beskrivas som mer uttalat politisk. Den lyfter fram en attityd, ett specifikt innehåll, en konkret berättelse – utan att nödvändigtvis lägga tonvikten på rörelse, rytm eller ens kroppslighet. Den är också mer sällan kopplad till en scen, utan finner som regel en plats var som helst i samhället. Performancekonsten har också andra kollektiva dimensioner än dansen: alla kan delta, samtidigt. Dessa drag hos performancekonsten framträder direkt och indirekt i det urval av filmer som gjorts för Moments on Moments.

Dansen är närvarande – Dance is Present

Film. Live. Interaction.

Dansföreställningar

Från performancekonsten är steget inte långt till den samtida dansen. Därför har vi valt att visa utställningen Moments on Moments tillsammans med en serie kortare dansverk med och av några unga och lovande koreografer.

Öppna repetitioner med Skånes Dansteater

Hur går det till att skapa en dansföreställning? Under fem onsdagar repeterar Skånes kommande föreställningar hos oss och du är välkommen att titta på. Fri entré.

Lunchbeat Lund

Efter succén med lunchbeat på öppningsdagen av Dance is Present, arrangerar vi nu en andra lunchbeat kl. 12-13 den 18 januari. Det vill säga lunch, disco och konst i skön förening! Michaela och Martin från Konstpretton spelar skivor och mackor finns till försäljning, vatten bjuder vi på. Välkommen upp på dansgolvet!

Chinese Whispers

En interaktiv danskaraokeinstallation där du får rollen i en dansfilm! Installationen är skapad av konstnärskollektivet TRADE.

Artistic Testimonies

”Vad är koreografi för dig?” Frågan ställdes till ett antal inflytelserika koreografer. Intervjuerna filmades på Dansens Hus i Stockholm och blev till en videoutställning som nu visas på Lunds konsthall.

Political Movements

Några Lundapolitiker har filmats när de utför olika rörelser, som sedan omskapats till koreografier av danselever på Kulturskolan Lund, som också filmats.

Live performance: Political Movements

Med elever från Kulturskolan Lund.

Om utställningen

Kuratorer: Boris Charmatz, Sigrid Gareis, Georg Schöllhammer
Kurator vid Lunds konsthall: Åsa Nacking
Samproduktion med ZKM, Karlsruhe, och M HKA, Antwerpen

Fotograf: Terje Östling