7 september – 3 november 2013

Carl Michael von Hausswolff. Jag är de andra

Lunds konsthall har glädjen att presentera en av Sveriges mest framstående konstnärer, född 1956 i Linköping. Han är också verksam som tonsättare, filmskapare och kurator. Allt detta framkommer i utställningen, som fått titeln Jag är de andra. Den är på samma gång en separatutställning av Carl Michael von Hausswolff som konstnär och en grupputställning med Carl Michael von Hausswolff som kurator.

Stort konstverk med en siluett av en byggnad i rött mot en bakgrund som ser ut som en strand.

Utställningen innehåller verk av personer som i de flesta fall är välkända, men inte som konstnärer. De har fångat von Hausswolffs uppmärksamhet på grund av sina exceptionella handlingar och ställningstaganden, som man av olika skäl skulle kunna beteckna som konst.

De som porträtteras är: Corazón Amurao (Filippinerna), Laura Lee Burroughs (USA), Clint Eastwood (USA), Olga Eriksson (Sverige), James B Irwin (USA), Friedrich Jürgenson (Ryssland/Estland/Sverige), Salvatore Lucania (Italien/USA), Selmer Nilsen (Norge), Hiroo Onoda (Japan/Brasilien), Wu Ping (Kina)och dessutom medlemmarna i Militärligan (Sverige) och ”meta-vetenskapsmännen” bakom instrumentet Spiricom (USA).

Jag är de andra är en indirekt tillbakablick på von Hausswolffs verksamhet från slutet av sjuttiotalet till idag, men utställningen försöker inte famna hela hans register som ljud- och ljuskonstnär med tydlig förankring i performancekonsten. I såväl installationer som föreställningar och konserter har han bearbetat rummet och tiden, minnet av det förflutna och oförklarliga budskap från ”andra sidan”, ofta med hjälp av olika slags inspelnings- och mätapparatur: bandspelare, kamera, radar, ekolod… Musiken har alltid varit en andra hemvist för von Hausswolff, och han har drivit två skivbolag tillsammans med kolleger. Radium 226.05 grundades 1986, Anckarström fyra år senare.

Lika karaktäristiskt för von Hausswolffs konstnärskap är hans många samarbetsprojekt. Vi visar verk som återspeglar två av dessa. Under beteckningen PHAUSS genomförde han tillsammans med Erik Pauser ett flertal projekt när de båda bodde i Göteborg på åttiotalet. Deras reseskildringar Alger–Lagos 1983 och Zürich–Zürich 1986 ingår i utställningen, liksom Al Qasr, Bahariya Oasis, Egypt 2005, en av filmerna från det pågående samarbetet med Thomas Nordanstad.

Carl Michael von Hausswolff har deltagit i många internationella grupputställningar, däribland Manifesta 1 i Rotterdam (1996), Documenta X i Kassel (1997), biennalerna i Istanbul (1997), Johannesburg (1997), Santa Fe (1999) och Liverpool (2004) och Venedigbiennalen (2001, 2003, 2005). Han har också haft ett flertal separatutställningar, exempelvis vid Färgfabriken i Stockholm (2000) och Portikus i Frankfurt (2004). 2003 var han kurator för Göteborgsbiennalen, och under senare år har han bl.a. organiserat ljudkonstprojektet freq_out, med manifestationer i institutioner som Moderna Museet i Stockholm och Stedelijk Museum i Amsterdam.

Ett varmt tack först och främst till Carl Michael von Hausswolff för det trevliga samarbetet och det fina resultatet. Stort tack också till alla långivare, och till Thomas Nordanstad och Erik Pauser.

Vi tackar också Anna von Hausswolff som kommer att framföra ett 30 minuters instrumentalt stycke för kyrkorgel, gitarr och synth tillsammans med Filip Leyman och Karl Vento i Lunds domkyrka, lördagen den 7 september kl 20. Fri entré.
Kuratorer: Carl Michael von Hausswolff, Anders Kreuger, Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling