23 februari – 2 juni 2013

I strömmen

Lunds konsthall har glädjen visa I strömmen, en visuellt rik och tankeväckande samlingsutställning som tar sin utgångspunkt i den visionära konstnären Hilma af Klint (1862–1944). Utställningen sammanför henne med idag verksamma konstnärer.

Tre tavlor på rad med olika grafiska figurer.
Hilma af Klint

Konstnärer

Hilma af Klint, Carolus Enckell, Olav Christopher Jenssen, Joachim Koester, Silja Rantanen, Nina Roos, Emily Wardill, Christine Ödlund.

Lunds konsthall har glädjen visa I strömmen, en visuellt rik och tankeväckande samlingsutställning som tar sin utgångspunkt i den visionära konstnären Hilma af Klint (1862–1944). Utställningen sammanför henne med de idag verksamma konstnärerna Carolus Enckell (Finland), Olav Christopher Jenssen (Norge/Tyskland), Joachim Koester (Danmark/USA), Silja Rantanen (Finland), Nina Roos (Finland), Emily Wardill (England) och Christine Ödlund (Sverige).

Utställningstiteln I strömmen, på engelska Channelled, har att göra med det för utställningen centrala begreppet inspiration, som egentligen betyder ”inandning”, att något andas genom en, eller just att ”befinna sig i strömmen”. Inspirationen, en oumbärlig förutsättning för såväl vetenskap som konst, har diskuterats intensivt under olika perioder alltsedan den tidiga Romantiken på 1700-talet.

Under Hilma af Klints levnad skedde detta inte minst inom teosofin och antroposofin, strömningar som försökte sig på en syntes av det kända och det okända, det medvetna och det omedvetna. Idag framhålls af Klint främst för sitt esoteriska måleri som kan beskrivas som systematiserade bildframställningar av filosofiska och andliga begrepp. Målningarna föregicks av anteckningar, varav de från 1905–1916 har kategoriserats som inspirerade utifrån – dikterade av andarna, De Höga – och de senare som hennes egen spiritistiska forskning.

Utställningens kurator Gertrud Sandqvist har under ett antal år studerat de omkring 150 ockulta dagböcker där af Klint i detalj dokumenterade sin metod och process. Här framgår inte minst hur hon förhåller sig till sin tids auktoriteter, inte minst antroposofins grundare Rudolf Steiner, och hur hon brottas med sig själv för att upprätthålla sitt självständiga tänkande. I utställningen visas en hittills okänd serie teckningar och akvareller från 1917, ett slags andliga anteckningar eller skisser.

Hilma af Klint, som tidigare visats i Lunds konsthall 1990 och 2007, har sedan åttiotalet rönt internationellt erkännande som en av den abstrakta konstens pionjärer, men hennes tillvägagångssätt och tankar kan spåras även i dagens konst. I strömmen lyfter fram förbindelser mellan af Klint och några av våra mest framstående samtida konstnärer. Flera av deras verk är producerade särskilt för utställningen; andra är aldrig tidigare eller sällan visade. Samtliga berör temat inspiration.

Ett varmt tack till de medverkande konstnärerna, och naturligtvis ett lika hjärtligt tack till utsttällningens initiativtagare och kurator Gertrud Sandqvist. Stort tack också till Hilma af Klint-stiftelsen i Järna, övriga långivare och de gallerier – Carlier | Gebauer i Berlin, Galerie Forsblom i Helsingfors, Galleri Riis i Stockholm – som hjälpt oss att förverkliga I strömmen.

Kurator: Gertrud Sandqvist

Fotograf: Terje Östling