14 juni – 31 augusti 2014

Goshka Macuga

Tala till publiken: Goshka Macugas gobelänger. Lunds konsthall har glädjen att kunna visa en utställning av den internationellt mycket uppmärksammade konstnären Goshka Macuga, född 1967 i Warszawa och sedan 1989 bosatt i London.

Utställningen Tala till publiken samlar för första gången sex stora fotobaserade gobelänger av Goshka Macuga, huvuddelen av hennes produktion i detta medium. Utställningen lägger tonvikten vid det publika tilltal som kännetecknar Macugas gobelänger och visar dem tillsammans med en serie texter, skrivna av henne själv eller andra författare.

På senare år har Macuga framställt en serie gobelänger i stort format. De kan ses som offentliga muralmålningar gjord av tråd, lätta att rulla ihop och transportera, och gjordes för bl.a. Venedigbiennalen (2009), M HKA, museet för samtidskonst i Antwerpen (2010), Walker Art Center i Minneapolis (2011), dOCUMENTA (13) (2012).

Macuga är särskilt intresserad av att arbeta med detta mediums representativa funktioner (som genom historien har utnyttjats av många institutioner, från kungamakten till fackföreningarna) och dess förmåga att förändra det arkitektoniska rummet. Macugas gobelänger blir spegelbilder av sina värdinstitutioner. De avslöjar vilka handgrepp som krävs för att skapa komplexa organismer som ett museum, en biennal eller en utgåva av Documenta. Detta innefattar deras historia, deras offentliga kommunikéer, deras finansieringskällor, avsikter, personligheter, självmotsägelser och misstag.

Det allra nyaste verket i utställningen är dock inte en gobeläng. Det förankrar frågan om konstinstitutionen i ett lokalt sammanhang genom att ta sig an Lunds konsthall specifika historia. På en anslagstavla visas pressklipp som förhåller sig till den pågående diskussionen om konsthallen och dess program. Redan själva mängden artiklar återspeglar hur viktig denna diskussion varit för politiker, journalister, konstvärlden och den intresserade allmänheten, och hur den har utvecklat sig i den regionala dagspressen.

Under mer än femtio år har denna diskussion handlat om institutionens konstnärliga frihet och internationella genomslagskraft å ena sidan, och frågor om tillgänglighet och lokal förankring å andra sidan. Macugas nya verk visar hur kulturinstitutioner ibland får sitta emellan i politiska kampanjer, men också hur symboliskt viktiga de kan vara för en stad och dess offentliga liv, som både ämne och spelplats för den allmänna debatten.

Macugas senaste separatutställningar har ägt rum vid ledande institutioner som Museum of Contemporary Art i Chicago (2013), Walker Art Center i Minneapolis och Nationalgalleriet Zachęta i Warszawa (båda 2011), Whitechapel Gallery i London (2009) och Tate Britain, också i London (2007). Hon deltog också i dOCUMENTA (13) (2012), i den 53:e Venedigbiennalen (2009), i de 8:e och 5:e Berlinbiennialerna (2014 och 2008) samt i Liverpool- och São Paolobiennalerna (2006). Hon mottog Arnold Bodes pris i Kassel 2012 och var nominerad till Turnerpriset i London 2008.
Kurator: Grant Watson

Fotograf: Terje Östling