27 september – 16 november 2014

Random International. Studies in Motion

Lunds konsthall har glädjen att med utställningen Studies in Motion kunna introducera Random International för en svensk publik. Studion grundades 2005 i London av Hannes Koch (Tyskland, född 1975), Florian Ortkrass (Tyskland, född 1975) och Stuart Wood (England, född 1980). Idag sysselsätter den ett betydande antal människor med tekniskt alltmer avancerade produktioner.

Konstnärer

Hannes Koch, Florian Ortkrass, Stuart Wood.

Interaktion med betraktaren genom olika sinnen, och inte minst genom rörelse, är utgångspunkten för Random Internationals praktik. Deras samtidigt lekfulla och utforskande arbeten visar hur konsten idag kan införliva den senaste tekniska utvecklingen och samtidigt närma sig uttrycksformer som arkitektur, musik och dans.

Utställningen Studies in Motion innehåller tre av Random Internationals installationer. Dessa kompletterar varandra och visar bredden i deras arbete. I främre hallen möts besökaren av Future Self (2012), en ljusinstallation som generar en tredimensionell bild av besökaren. Man ser formen av sin egen kropp när man rör sig genom installationen.

I bakre hallen svävar den platsspecifika ljudinstallationen What It Isn’t (2014) ovanför besökarens huvud. Den har producerats för Lunds konsthall och är anpassad till arkitekturen. Besökarens rörelser påverkar det ljud som alstras av de vibrerande mässingscylindrarna i de många glastuber som hänger från taket.

På övre våningen kan man se sig själv som konstverk, om än ett mycket flyktigt sådant, i det väggmonterade verket Self Portrait (2010). Betraktaren får se sitt porträtt framträda på en ljuskänslig yta, men det bleknar bort nästan omedelbart.

I samband med utställningen erbjuds ett omfattande pedagogiskt program med guidade turer, konstnärssamtal, familjeaktiviteter och workshops speciellt riktade till skolor. En dokumentärfilm om barns möten med Random Internationals installationer har skapats i samband med utställningen. Filmen försöker fånga spontaniteten i denna interaktion, och samtidigt ge uttryck för barnens reflektioner om teknik och konst.

Lördagen den 4 oktober kl. 14, 16 och 18 kommer det internationellt uppmärksammade danskompaniet Wayne McGregor | Random Dance att uppträda i anslutning till verket Future Self, till musik av Max Richter. Sista föreställningen följs av ett samtal med konstnärerna.

Random Internationals verk har under senare år fått stor uppmärksamhet och återfinns i flera offentliga och privata samlingar runt om i världen. Installationen Rain Room visades först på Barbican Centre i London 2012 och sedan på MoMA New York 2013. Verk av Random International har också visats på RuhrTriennale 2013, på Victoria and Albert Museum i London, 4:e Moskvabiennalen för samtida konst, The Welcome Trust i London och i många andra sammanhang. Studion har ett långvarigt samarbete med Wayne McGregor | Random Dance.

Om utställningen

Utställningen Studies in Motion och aktiviteterna som åtföljer den är ett samarbete mellan Lunds konsthall och The Creative Plot (thecreativeplot.se) inom ramen för InnoCarnival i Lund (innocarnival.se)

Kurator: Åsa Nacking, Debora Voges

Fotograf: Terje Östling