Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

13 – 20 september 2014

Se konsten

Utöver det ordinarie utställningsprogrammet 2014 uppmärksammar Lunds konsthall konsten i stadsrummet. Under åtta dagar i september lyfter vi fram ett urval av offentliga konstverk, inte bara på stadens gator och torg utan även på andra mer undanskymda platser.

del av en affisch med svartvita bilder där personer gör olika miner. ovanpå står texten "se konsten".

Konstnärer

Mats Andersson, Bianca Maria Barmen, Carl Boutard, Barbro Bäckström, Ann Böttcher, Alexander Calder, Eduardo Chillida, Cecilia Edefalk, Jörgen Fogelquist, Liam Gillick, Tiril Hasselknippe, Olav Christopher Jenssen, Atti Johansson, Clay Ketter, Matts Leiderstam, Anna Ling, Eva Löfdahl, Ingegerd Lundahl Olsson, Oscar Reutersvärd, Vassil Simittchiev, Sophie Tottie, Thale Vangen, Magnus Wallin, John Wipp, Anders Österlin.

I Lund finns många offentliga konstverk värda att upptäcka på nytt. Projektet Se konsten består av olika delar. Vi visar ett urval av skisser och modeller av offentliga konstverk inne på konsthallen och erbjuder guidade konstrundor genom staden. Dessa visningar sker till fots, med cykel eller buss. Vid några tillfällen kommer en konstnär att vara med och presentera sitt eget konstverk.

Den offentliga konsten i Lund tillkommer i första hand på initiativ av kommunen, men också staten, universitetet, kyrkan och privata byggherrar är aktiva aktörer. Kommunens – eller i själva verket lundabornas – konstverk produceras i samband med uppförandet av en ny byggnad eller vid mer omfattande ombyggnation. Då avsätts en del av den planerade byggbudgeten till konst, närmare bestämt en och en halv procent. Utöver detta går en halv procent till en gemensam renoveringsfond som omfattar alla kommunala konstverk. De flesta byggnader som uppförs av kommunen är skolor och serviceboenden, men emellanåt förekommer större projekt som ett badhus, en arena eller ett kommunalhus.

Lunds kommuns offentliga konst är i allmänhet avsedd för en bestämd byggnad och för den verksamhet som bedrivs där. Även om konstverken ofta är väl tillgängliga för allmänheten är detta inte en uttalad prioritering. De kommunala konstverk som återfinns på torgen eller på andra mer framskjutna plaster i staden har ofta några år på nacken. Kanske något att fundera över, eftersom den konst som placeras i stadsrummet i regel har lång livstid och oundvikligen blir en viktig del av stadens identitet.

Med projektet Se konsten vill vi öka medvetenheten om den konst som finns i Lund, var den finns och vad den gestaltar.

Konstrundorna, som är en viktig del av projektet, omfattar konstverk av dessa konstnärer och många andra.
Ljudguider till Lunds offentliga konst

Upptäck Lunds konst

Kuratorer: Ulrika Liljenström, Emil Nilsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?