30 maj – 27 september 2015

Body Talk – Feminism, Sexuality and the Body in the Work of Six African Women Artists

Body Talk berör frågor om feminism, sexualitet och kropp såsom de manifesteras hos en generation afrikanska konstnärers arbeten, alla kvinnor verksamma sedan slutet av 1990-talet.

Konstnärer

Zoulikha Bouabdellah, Marcia Kure, Miriam Syowia Kyambi, Valérie Oka, Tracey Rose, Billie Zangewa.

Genom att sammanföra konstnärer från olika delar av den afrikanska kontinenten försöker utställningen definiera och artikulera frågor där kroppen fungerar som ett verktyg, en representation eller ett undersökningsområde. Kroppen framträder som ett resultat av eller som en modell för något, en tjänst, ett subjekt eller ett objekt.

Kritiska röster från den inhemska feminismen har tillsammans med internationaliseringen av konstnärligt arbete medverkat till uppkomsten av svart feministisk konst. Denna konst, med rötter både i den afrikanska kontinenten och i diasporan, skildrar kroppar som verkar i en tradition av aktivism och yttrandefrihet. Genom att återskapa igenkännbara identiteter från nutiden och det förflutna anspelar konstnärerna både på historiska och politiska gestalter.

Utställningen omfattar både nygjorda och befintliga konstverk som på olika vis återupptäcker, integrerar och levandegör kroppen. Det är denna mångfald och subjektivitet av former och svar som Body Talk syftar till att synliggöra.

Om utställningen

Utställning och publikation i samproduktion mellan WIELS Contemporary Art Centre, Bryssel; 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz; RAW Material Company, Dakar och Lunds konsthall. Med stöd från FABA Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte och l'Institut français.

Kuratorer: Koyo Kouoh, Eva Barois De Caevel.
Kurator vid Lunds konsthall: Åsa Nacking.
Samproduktion med FRAC Lorraine, Metz (Frankrike) och Wiels, Bryssel.

Fotograf: Emil Nilsson.