17 april – 17 maj 2015

Matts Leiderstam

Det gemensamma. Lunds kommuns konstsamling. I sin konstnärliga praktik återkommer Matts Leiderstam konsekvent till frågor om konstens villkor och sammanhang. Nu har han bjudits in för att se närmare på Lunds kommuns konstsamling.

Blå plåtskåp, som i ett omklädningsrum. Ovanför står det ""här är ju ingenting".

Samlingen består av så kallad ”löskonst” och omfattar 4 500 konstverk, mest måleri och teckning men också en del skulptur. Det finns ett fåtal äldre verk, men större delen av samlingen kan dateras till efter 1950 med en tydlig upptrappning av inköpen från nittiotalet fram till idag. Dessa konstverk köps in med skattemedel och tillhör alltså Lundaborna. Sedan 1997 har konstsamlingen varit Lunds konsthalls ansvar, men i förhållande till utställningsverksamheten har den fört en förhållandevis undanskymd tillvaro.

Det vill vi nu åtgärda med utställningen Det gemensamma där ett ansenligt antal konstverk valts ut av Matts Leiderstam och visas tillsammans med en komplett förteckning över hela konstsamlingen. Förteckningen är en utskrift av det digitala arkiv som finns över hela samlingen och som kontinuerligt uppdateras med uppgifter om konstnär, titel, år, mått, teknik och aktuell placering i kommunens lokaler. I utställningen beaktas särskilt hur konsten används, hur den installerats på kommunens olika arbetsplatser, i tjänsterum, på skolor och i viss mån på mer publika platser som bibliotek.

Matts Leiderstams mångåriga konstnärliga arbete innefattar museisamlingar, måleriets historia och undersökningar av hur bilder samverkar med levnadssätt och normativt tänkande. Han vill utifrån ett historiskt perspektiv visa hur konstverk och utställningar påverkar och påverkas av ekonomiska och politiska förhållanden. Genom att återupprepa, parafrasera och kopiera detaljer ur konsthistorien skapar han en parallell läsning av det förgångna. Nu delar han med sig av sin syn på Lunds kommuns konstsamling.

Matts Leiderstam är född 1956 i Göteborg och verksam i Stockholm och Malmö. Han är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg 1984–1989, doktorand i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö 2002–2006 och professor vid Konsthögskolan i Malmö från 2011.

Kuratorer: Matts Leiderstam, Ulrika Liljenström, Åsa Nacking

Fotografer: Emil Nilsson/Matts Leiderstam