10 oktober 2015 – 10 januari 2016

Truls Melin. Tal pænt

Vi är mycket glada över att nu kunna visa Truls Melin, en av det svenska konstlivets mest framstående skulptörer. Många betraktare känner säkert igen hans monokroma men mångtydiga formspråk.

Utställningen i Lunds konsthall fokuserar på produktioner från de senaste åren, varav många är helt nya, men även äldre verk lyfts fram för att man ska kunna förstå hur Melin har utvecklats genom åren. Hans konstnärskap tog form tidigt i karriären, och han var Sveriges representant på biennalen i Venedig 1993.

I Melins konst möts dröm och vakenhet; undervattensmiljöer och källarrum kan framträda i upphöjd nivå. Det kunde vara självmotsägande men blir istället meningsfullt. Oväntade kombinationer är vanliga hos Melin: en byggnad, ett ånglok, en båt eller ett cykelhjul sätts samman med en möbel eller någon annan detalj ur vardagen.

Det är ett välutvecklat och erfaret uttryck som möter publiken. Det mångåriga sökande i den egna erfarenhetsvärlden har berikats med nya intryck och i de nyproducerade verken för Lunds konsthall framstår hela hans produktion med större klarhet. Allvaret och kritiken i Melins arbeten har alltid funnits där och blir allt svårare att bortse ifrån, eller som han själv uttrycker det:

Min konst ger ett skenbart ofarligt intryck. Man säger inte rakt ut vad det handlar om, man ‘taler pænt’ och så blir det inte så besvärligt.

Lunds konsthall framför ett varmt tack till konstnären för hans fantastiskt fina arbeten och vårt utmärkta samarbete. Stort tack också till alla de långivare som så generöst bidragit till utställningen, däribland Norrköpings konstmuseum, Galleri Arnstedt i Östra Karup, Magnus Åklundh i Malmö och Åmells konsthandel i Stockholm.

Om Truls Melin

Truls Melin, född i Malmö 1958, bor och arbetar i Köpenhamn. Studier vid Malmö Konstskola Forum 1978–79 och vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1979–84.

Kurator: Åsa Nacking

Fotograf: Emil Nilsson