10 december 2016 – 5 mars 2017

As told

Varje dag matas vi med berättelser, iakttagelser, uppmaningar, bekännelser, påståenden, anekdoter. Några passerar obemärkt förbi, medan andra kan vara avgörande för hur vi uppfattar vår omvärld. 

Vävstolar framför ett stort textilstycke med text på.

Konstnärer

Ana Gallardo, Tamar Guimarães och Kasper Akhøj, Emily Wardill.

Den moderna konsten gjorde länge åtskillnad mellan det sedda och det berättade. De visuella konsternas självständighet ansågs förankrad i en djupare förståelse av tystnad, ett motstånd mot berättandets uppradade händelser. I samtidskonsten ser man ett annat förhållningssätt. Det visuella blir en del av ett större spel med olika uttryck som även innefattar det talade och skrivna ordet.

Konsten av idag använder istället ofta språket som verktyg för att granska och omvandla vardagens berättelser. Lunds konsthall visar nu verk av fyra konstnärer som kommer från olika länder och är födda under olika årtionden. Det som förenar dem alla är att de arbetar med personliga berättelser som löser upp gränsen mellan verklighet och fiktion.

Ana Gallardo har mött äldre latinamerikanska kvinnor, nu bosatta i Malmö och Lund och lyssnat till deras berättelser om att tvingas byta land. Hon har också mer spontant träffat kvinnor från Träffpunkter för seniorer i Lund, och som en del av konstnärens arbete har en tillfällig mötesplats installerats för dem i konsthallen.

Tamar Guimarães undersöker hur representation fungerar, var gränsen till fiktionen går, vad man kan tala om i olika sammanhang. Hon intresserar sig för berättelser som omgärdar konstnären, kuratorn och institutionen. Vi visar ett nytt konstverk om detta, och dessutom en samproduktion av Tamar Guimarães och Kasper Akhøj, en film om hur historien kan se ut när den återberättas på nytt.

Emily Wardill intresserar sig för hur människor uppfattar faktiska skeenden på olika vis, men också hur dokumentation kan påverka vår förståelse av verkligheten. Hennes filmer gestaltar hur effektivt det drömlika och det absurda kan tränga in i det vardagliga.

En handfull verk presenteras i utställningen, och det är ingen tillfällighet att de oftast återger kvinnors berättelser. Utställningen förmedlar uppfattningar om verkligheten som sällan når fram till en bredare publik och utmanar på så sätt därmed en historieskrivning som traditionellt varit mansdominerad.

Kuratorer: Åsa Nacking, Debora Voges

Fotografer: Emil Nilsson, Madeleine Malmsten