1 oktober – 27 november 2016

Staffan Nihlén. Skulptur

Lunds konsthall har glädjen att presentera två nya utställningar. I konsthallens nedre gallerier visas skulpturer av Staffan Nihlén, en utställning som efterfrågats av många besökare. På övre plan visas konstnärsgjorda böcker från närområdet med omnejd.

Skulpturer på pelare i en stor sal.

Nihléns stenskulpturer har både ett genomarbetat och omedelbart uttryck. Det är som om stenformerna ruvar på dolda historier, historier som konstnären lockar fram ur massan. Nihlén berättar själv hur han slutade att utgå från färdiga stenblock för att istället hitta stenar direkt från naturen. I dessa oregelbundna former söker Nihlén ett naturens eget tilltal. “Det är inte alltid självklart vad som redan finns i stenen och vad jag själv frambringat ur dess inre”, säger han och bekräftar en öppen arbetsprocess, där konstnärligt uttryck och naturens egna lagringar möts i det färdiga konstverket. På liknande sätt är det med de tidigare trä- och metallskulpturerna som återvinner lämningar från industrisamhället.

Denna utställning inriktar sig främst på Nihléns skulpturer och omfattar både nya och äldre verk. I en separat konstnärsgjord bok, som är framtagen med anledning av parallellutställningen, framhålls dessutom konstnärens mångåriga arbete med texter och teckningar.

 

Kurator: Emil Nilsson

Fotograf: Olof Broström