23 januari – 8 maj 2016

Vårt arbete

Vi är mycket glada över att kunna presentera "Vårt arbete", en utställning som undersöker hur arbetet ordnar vår tillvaro och definierar våra karaktärer. Genom titeln "Vårt arbete" anspelar utställningen på konsthallens historia. 

Ett rött draperi i en cirkel. På golvet ligger orangea kuddar.

Konstnärer

Maja Bajević, Berwick Street Film Collective, KP Brehmer, Revital Cohen & Tuur Van Balen, Jeuno Kim, Michala Paludan, Esther Shalev-Gerz, Mladen Stilinović, Oliver Walker.

Idag bestämmer lönearbetet inte bara den arbetade tiden – det moderna arbetet skapar roller och levnadssätt som griper långt in i det som kan kallas fritid, värderingar och liv. Utställningen anknyter till hur arbetet reglerar tillvaron på detta sätt men också till hur arbete används som politiskt redskap.

Genom titeln "Vårt arbete" anspelar utställningen på konsthallens historia. 1978 producerades en grupputställning med samma titel; den gången låg tonvikten på den arbetande kroppen och arbetet skildrades framför allt från en svensk horisont. Vårt arbete år 2016 skildrar två perspektiv: ett med utgångspunkt i samtiden och ett med utgångspunkt i sjuttiotalet. Utställningen rör sig mellan det kalla krigets tudelade synsätt och dagens globaliserade utblick, mellan kvinnorörelsens pionjärkamp och en nutida feministisk medvetenhet.

Det finns en lång tradition inom konsten av att både återge och påverka arbetet. Denna utställning sammanför nio sinsemellan olika konstnärer som alla har egna perspektiv på arbete. Några av konstverken är pågående projekt som tillkommit innan utställningen och som kommer att få en fortsättning efter dess slut.

Lunds konsthall vill först och främst framföra ett varmt tack till konstnärerna för deras fantastiskt fina arbeten och vårt utmärkta samarbete. Stort tack också till alla de långivare och gallerier som så generöst bidragit till utställningen, däribland Sebastian Brehmer vid KP Brehmer Sammlung und Nachlass i Berlin, Galerie Peter Kilchmann i Zurich, Rene Block i Berlin, Galerie nächst St. Stephan i Wien och Hasselbladstiftelsen i Göteborg. Tack också till Arbetarrörelsens arkiv i Malmö, Lunds stadsarkiv och Malmö stadsarkiv. Särskilt tack till Inter Arts Center i Malmö.

Maja Bajević, född 1967 i Sarajevo, f.d. Jugoslavien, verksam i Paris, Berlin och Sarajevo. Berwick Street Film Collective, 1970-78 i London, bestod av Marc Karlin 1943-1999 och James Scott, född 1941 och filmen "Nightcleaners" är ett samarbete med Mary Kelly, född 1941 och Humphry Trevelyan, född 1944; KP Brehmer, född 1938 i Berlin och avliden 1997 i Hamburg; Revital Cohen, född 1981 i Jerusalem och Tuur Van Balen, född 1981 i Leuven; Jeuno Kim, född 1976 i Seoul, verksam i Berlin och Malmö; Michala Paludan, född 1983 i Köpenhamn; Esther Shalev-Gerz, född 1948 i Vilnius, verksam i Paris; Mladen Stilinović, född 1947 i Belgrad, verksam i Zagreb; Oliver Walker, född 1980 i Liverpool 1980, verksam i Berlin.

Kuratorer: Åsa Nacking, Emil Nilsson

Fotograf: Emil Nilsson