Diktafon

INSTÄLLT! Lördag den 21 mars kl 15

Välkommen till ett sjunde möte kring dikt och diktare.
Författaren och litteraturforskaren Niklas Schiöler och skådespelaren Harald Leander läser och samtalar kring dikter på temat "Korta dikter", tillsammans med inbjudna gäster och i dialog med publiken

Ett arrangemang av Litteraturhus Lund i samarbete med Lunds konsthall