Offentlig konst

Lunds konst är den avdelning under Lunds konsthall där vi samlar och förvaltar den offentliga konsten i Lunds kommun. Inom svensk offentlig förvaltning finns sedan 1930-talet en stolt tradition av att avsätta en procent av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnation till konstverk.