Offentlig konst

Lunds konst är den avdelning under Lunds konsthall där vi samlar och förvaltar den offentliga konsten i Lunds kommun. Inom svensk offentlig förvaltning finns sedan 1930-talet en stolt tradition av att avsätta en procent av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnation till konstverk. 

 • Konstsamlingen

  Lunds kommuns konstsamling består av drygt 2 500 konstverk.

 • Offentliga konstverk

  Offentliga konstverk färdigställda från 2004 och fram till idag.

 • Om offentlig konst i Lund

  Vi har cirka 400 fast installerade konstverk på gator och torg.

 • Projekt

  Projekt och samarbete

 • Renoveringar

  Vi arbetar med kontinuerlig bevakning och rengöring av den offentliga konsten.

 • Urban Konst

  Fokus för satsningen LundART ligger på den urbana konsten.