Lär känna konsten

Vår verksamhet ska vara tillgänglig både för både nya och återkommande besökare. Detta sker genom förmedling och pedagogik, som vägledande trycksaker, offentliga visningar, filmade intervjuer med konstnärer och olika former av offentliga samtal.

  • Lunds konsthall Play

    Filmade visningar av konstverk och intervjuer med konstnärer och kuratorer.

  • Visningar

    Vi arbetar med visningar, workshops, trycksaker, filmade intervjuer och andra samtal.

  • Verkstad

    Vi jobbar med olika sorters projekt, bland annat en konstfestival för barn.