Zonta International

FN:s dag mot våld i nära relationer

En installation utanför Lunds konsthall med kvinnoskor på orange underlag representerar de 201 fall av våld mot kvinnor i nära relationer anmälda i Lund 2022.

Program på Lunds konsthall lördagen den 25 november 2023

13.00 Ett globalt perspektiv på våld mot kvinnor och flickor: Milstolpar och utmaningar.

Carolyn Hannan

Docent vid Lunds universitet, f.d. jämställdhetsrådgivare på Sida i Stockholm och f.d. chef för FN:s jämställdhetsavdelning i New York.

14.15 Mäns våld mot kvinnor - ett olösligt samhällsproblem? Jämställdhetspolitik och våld.

Inger Lövkrona

Professor emerita i etnologi, Lunds universitet

15.00 Att jobba förebyggande med våld i nära relation - nationellt och lokalt.

My Lilja

Docent i kriminologi, Malmös universitet

15.30 - 16.00 Diskussion

Fri entré.

Zonta International är en global organisation med personer från olika yrkesgrupper

som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och

påverkansarbete. Läs mer på www.zonta.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?