Charlotte Walentin

The Excursion, Klostergården Library, 2014.

Ett bibliotek med en svängd bokhylla i förgrunden.

Curator: Ulrika Liljenström
Photo: Helene Toresdotter