Augusti – September 2017

Lunds Konsthall Ute 2017

Axel Berger, Joana Pereira och Ana Rebordão.

Konstnärerna Axel Berger, Joana Pereira och Ana Rebordão, alla elever eller nyutexaminerade från Konsthögskolan i Malmö, ordnar utställningsprojekt i Lunds stadsrum. Axel Berger presenterar Zonen, en promenad med två deltagare vid Klostergården. Joana Pereira skapar ett rumsligt projekt i anslutning till Lunds konsthalls yttre fasad. Ana Rebordão visar ett konstverk som utgår från Max Walter Svanbergs bildvävnader i Stadshallen

Kurator: Debora Voges