Så här arbetar vi med förmedling

Vi arbetar för att besökarna ska känna sig välkomna, vara engagerade och bli nyfikna. Med hjälp av en kontinuerligt uppdaterad förmedlingsverksamhet och olika typer av uppsökande aktiviteter främjas också nya besökargrupper att möta den samtida konst som visas på konsthallen.

Lunds konsthall riktar sig till den intresserade allmänheten. Konsthallen är välbesökt och många ser utställningarna som fysiska besökare, andra följer programmet via hemsidan och sociala medier. Med hjälp av en kontinuerligt uppdaterad förmedlingsverksamhet och olika typer av uppsökande aktiviteter främjas också nya besökargrupper att möta den samtida konst som visas på konsthallen. Det pedagogiska arbetet är en integrerad del av verksamheten, det vill säga det utgår från utställningarna eller den offentliga konsten, och målsättningen är alltid att gynna förståelse, nytänkande och aktuell forskning.

Olika metoder för förmedling

Förmedlingen vid Lunds konsthall skapas genom olika metoder: visningar, workshops, trycksaker, filmade intervjuer och andra samtal. Lunds konsthalls utställningsvärdar erbjuder besökarna personlig vägledning när ni besöker utställningarna. Fördjupad kunskap om utställningarna tillhandahålls genom de gratis utställningskataloger som publiceras på två språk, svenska och engelska.

Offentliga visningar

Vi erbjuder gratis offentliga visningar av aktuell utställning.

Tis-fre klockan 12.30 (kortare lunchvisning)
Torsdagar klockan 15
Lördagar klockan 13

Söndagar klockan 15 (visningen hålls på engelska)

Bokade visningar

Avgifter ordinarie öppettider

Grupper från skolor i Lunds kommun – Gratis
Grupper från skolor i andra kommuner – 520 kronor
Vuxengrupper vardag – 830 kronor
Vuxengrupper helgdag – 1 560 kronor
Pensionärsgrupper – 520 kronor

Avgifter utanför ordinarie öppettider

Vuxengrupper vardag – 830 + timtaxa 425 kr/h
Vuxengrupper helgdagar – 1 560 + timtaxa 590 kr/h

Workshop

Lunds konsthalls workshops riktar sig till unga mellan 13 och 18 år och utgår från demokratiska förhållnings- och arbetssätt. Dessa tillfällen bygger på att alla deltagare ska få lika stort utrymme och allas kompetenser ska tillvaratas. Utgångspunkt för våra workshops är den aktuella utställningen och tanken är at de ska ge förutsättningar för reflektion kring och analys av de teman och frågor som lyfts fram.

Barn mellan 5 och 13 år får möta konsten genom eget skapande i konsthallens självgående verkstad. Lunds konsthall tillhandahåller här bilduppgifter kopplade till den aktuella utställningen. Vid utvalda tillfällen anordnas också konstnärsledda verkstäder.

Bästa Biennalen

Bästa Biennalens konstbiennal är en konstfestival för barn och unga. Bästa Biennalen äger rum i hela södra Sverige och vänder sig till barn och unga som får uppleva och skapa konst tillsammans.

Mer om Bästa Biennalen

Kulturgaranti

Kulturgaranti är en kommunal satsning och bygger på att alla barn som går i för- och grundskola i Lund ska bli inbjudna att ta del av en professionell kulturupplevelse. Lunds konsthall erbjuder Lunds åttondeklasser workshops som skapas under en utställningsperiod per år.

Mer om Kulturgaranti

Lunds konsthall Play

Till varje utställning och projekt genomförs filmade intervjuer med konstnärerna och kuratorn. Dessa intervjufilmer visas i anslutning till eller i utställningsrummet och är ett sätt att förmedla vad utställningen handlar om och att komma närmre konstnärskapet. Det är som ett komplement till katalogerna. Filmerna finns tillgängliga på vår Youtube-kanal, där hela historiken av tidigare filmade intervjuer som ägt rum under senare år på Lunds konsthall publiceras.

Se filmerna i vår Play-kanal

Evenemang

Torsdagskvällar håller Lunds konsthall öppet länge och i samband med detta anordnas ofta föredrag, samtal och diskussioner för att belysa aktuella teman och frågeställningar som tar fasta i aktuella utställningar.

För frågor om förmedling, kontakta Elin Aspeklev eller Paula Ludusan Gibe.

E-post: elin.aspeklev@lund.se
E-post: paula.ludusangibe@lund.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?