Verkstad

För att förmedla innehållet i våra verksamheter har vi en rad olika projekt som riktar sig särskilt till specifika grupper. Barn och unga är en sådan särskilt viktig grupp för Lunds konsthall och v i arbetar bland annat med konstfestivalen Bästa biennalen och Kulturgarantin för att nå dem.

Utöver riktad verksamhet för barn och unga organiseras fortlöpande föredrag, diskussioner och konferenser i samarbete med fackkunniga från olika områden, inte minst från universitetsvärlden