Maaria Wirkkala

Forskarcellerna, 2001, BMC. Helhetsgestaltning, stenbelagda och planterade gårdar med glashus.

Konstverk