Renoveringar

En stor del av arbetet med Lunds offentliga konstverk består i bevarande och vård. I detta ingår kontinuerlig bevakning och rengöring av den offentliga konsten som står placerad utomhus eller i offentliga lokaler.

Konsten kan förfalla på grund av ålder, men som också kan ha råkats skadas eller ha blivit utsatt för åverkan av något slag.

Arbete omfattar också lagring, vård och nyinramning av löskonsten som förhållandevis ofta byter plats i kommunen. Alla konstverk i Lunds kommuns ägo är försäkrade och ska vid skada eller förlust anmälas till Lunds konsthall.

Kontakt

För frågor om kommunens fasta offentliga konstverk kontakta Emil Nilsson, projektledare offentlig konst.
E-post: emil.nilsson@lund.se

Frågor som rör specifikt konstsamlingen kontakta Olof Broström, teknisk samordnare.
E-post: olof.brostrom@lund.se.

Hjälpte informationen på denna sida dig?