Britta Marakatt-Labba. Historia i stygn

17 november 2018 – 13 januari 2019

Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba, född 1951 i Idivuoma, är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Vi är mycket stolta över att kunna visa hennes första större retrospektiv söder om de samiska områdena.

Många besökare vid documenta 14 i Aten och Kassel förra året imponerades och berördes av hennes 24 meter långa Historjá (Historia). Vår utställning innefattar en reproduktion av och skisser till detta verk, som vanligtvis hänger i Universitetet i Tromsø och kan kallas en samtida historiemålning (fastän den är broderad och fastän den utgår från muntlig tradition snarare än nedskriven kunskap). Marakatt-Labbas storslagna fris pendlar mellan det verifierbara och det mytiska. Inte minst påminner den oss om att hennes eget folks historia länge har hållits osynlig.

Även andra verk i utställningen återger viktiga händelser i dåtid, nutid och framtid. Garjját (Kråkorna, 1983) gestaltar protesterna mot utbyggnaden av Altaälven i Finnmark i början av åttiotalet. Johtin (Flytten, 2016) kartlägger hur gruvdriften framtvingat en flytt av hela Kirunas stadskärna, som i sig själv symboliserar den koloniala resursutvinningen. Máilmmiviidosaš liegganeapmi (Global uppvärmning, 2009) förutspår vad som kan hända med Sápmi om årsmedeltemperaturen stiger med bara någon grad.

Hos Marakatt-Labba är det inte bara tematiken och seendet som anknyter till den samiska verkligheten utan också det textila uttrycket: broderiet, applikationen. Hennes bildberättelser har många beröringspunkter med det som på nordsamiska kallas duodji (konsthantverk, formgivning ). De är, med andra ord, politiska i olika dimensioner. De ifrågasätter och utvidgar konstbegreppet. De återupprättar nästan utplånade minnen, kritiserar förhållanden i samtiden och varnar för möjliga, oönskade framtider.

Ett varmt tack till Britta Marakatt-Labba för hennes engagemang i utställningen och till alla långivarna, såväl offentliga samlingar som privatpersoner, på ömse sidor om den svensk-norska gränsen.

Läs utställningskatalogen här

Kuratorer: Anders Kreuger, Emil Nilsson, Åsa Nacking
Samproduktion Kohta, Helsingfors; Västerbottens museum, Umeå