26 januari – 24 mars 2019

Att minnas det som är. Chiles närhistoria i film och konst

Att minnas det som är lyfter fram samtida konst som tematiserar det tidiga sjuttiotalet i Chile, och dessutom en rad filmer av regissörer som verkade inom ramen för rörelsen Nuevo Cine Chileno. Många konstnärer verksamma i dagens Chile arbetar med ämnen och metoder som känns igen från Nuevo Cine Chileno. 

Ett stort lägenhetskomplex i betong, barn och vuxna rör sig framför byggnaden.

Konstnärer

Constanza Alarcón Tennen, Amalia Alvarez, Cecilia Barriga, Sebastián Calfuqueo, Cristóbal Cea, Claudia Del Fierro, Giorgio Giusti, Patricio Guzmán, Voluspa Jarpa, Miguel Littín, Marilu Mallet, Leonardo Portus, Enrique Ramírez, Raúl Ruiz, Claudio Sapiaín, Ivo Vidal.

Att minnas det som är lyfter fram samtida konst som tematiserar det tidiga sjuttiotalet i Chile, och dessutom en rad filmer av regissörer som verkade inom ramen för rörelsen Nuevo Cine Chileno. Dessa filmskapare var verksamma i Chile just under sextio- och början av sjuttiotalet och skildrade den socialistiske presidenten Salvador Allendes inträde på den politiska arenan i det exploaterade, konfliktfyllda och ojämlika land som Chile var vid denna tid. Senare vittnade de, ur den exil som blev verkligheten för många av dem, om 1973 års militärkupp och dess efterdyningar.

Många konstnärer verksamma i dagens Chile arbetar med ämnen och metoder som känns igen från Nuevo Cine Chileno. De kastar kritiska blickar på samtiden, vars konflikter ofta kan spåras bakåt till ett våldsamt förflutet, men sammanhanget är idag ett annat. Bilden kompliceras av en kritisk diskussion om den försoningsprocess som inleddes efter att Pinochet tvingades från makten två år efter den historiska folkomröstningen 1988. Frågan som många ställer sig är: Tog kuppen, och den ideologi som låg bakom den, verkligen slut detta år?

Filmerna och samtidskonsten förenas av den bakomliggande avsikten att återspegla och reflektera över den sociala och politiska situationen i Chile under de senaste 50 åren. Central är frågan om vad som utgör distinktionen mellan minne och historia, och hur olika aktörer återskapar och återberättar näraliggande och avlägsna händelser.

Förhoppningen är att utställningen i sin helhet förmår skapa en skiktad bild av det förflutna, som låter gårdagens konflikter göra sig påminda i nuet. Detta genom att historiska trauman – men också politisk progressivitet och kampen för rättvisa – kopplas till dagspolitiska frågor som 2010-talets studentrörelser i hela världen, fascismens fortsatta närvaro i det chilenska samhället och övriga Latinamerika, stadsbildens förvandlingar i Santiago och mapuchebefolkningens rättigheter.

No History’s Library

Under utställningen Att minnas det som är presenteras konstverket No History’s Library: Gladio av Voluspa Jarpa på Akademibokhandeln Stortorget i Lund. Besökare kan här kostnadsfritt hämta ut en trycksak som intehåller tidigare hemligstämplat underrättelsematerial. Materialet hämtas i utbyte mot namnteckning och en avsiktsförklaring till upphämtandet.

Kurator: Hans Carlsson

Fotograf: Daniel Zachrisson