10 september – 4 december 2022.

BEHOLD, WE ARE HERE

Utställningen tar sin utgångspunkt i relationen mellan samtid och historieskrivning, om subjektets position i samhället och kollektivt minnesarbete. Eller som kuratorn Hanni Kamaly själv uttrycker det: ”En utställning som ser möjligheten och potentialen för det politiska i konsten.” Subjektets relation till alienation belyses av verk som tidlöst visar på en komplexitet i individens position i samhället och till vår historia.

Hanni Kamaly är en konstnär och skribent som genom djupgående efterforskningar i arkiv och samlingar följer spår efter kroppar som har berövats namn och röst genom historien. Fragment från olika former av avhumanisering inom konsthistoria, populärkultur och antropologi vävs samman i verken. Tillsammans blottar de strukturer av patriarkal och kolonial makt, rasism och nationalism som sträcker sig in i samtiden. Med poetiska samband och agens i relation till historiska narrativ låter Kamalys arbete bräcklighet ta plats i kritiken av strukturellt maktutövande.

Om Hanni Kamaly

Hanni Kamaly (född 1988 i Hamar, Norge) är bosatt i Stockholm och har studerat vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Separatutställningar inkluderar Accelerator, Stockholm; Index, Stockholm; Ginerva Gambino i Köln, Tyskland; Almanac i London, Storbritannien; Tag-Team Studio i Bergen, Norge; och Skånes konstförening i Malmö, Sverige. Utöver det har hon visats på Moderna Museet i Stockholm och Malmö; Luleåbiennalen 2018, Malmö konstmuseum 2018/19, Lunds konsthall 2019 och São Paulo-biennalen 2021.

Kurator: Hanni Kamaly

Kvinna med långt, mörkt hår, sitter på huk på en sten i en skärgårdsmiljö.
Hanni Kamaly.

Lunds konsthall - en del av Lunds kommun