10 september 2022 – 29 januari 2023

BEHOLD, WE ARE HERE

Ikram Abdulkadir, Aftenskole, Meriç Algün, Arkiv S, Rebeca Carapiá, Madubuko Diakité, Susanna Jablonski, Vincent Meessen, Roberto N Peyre.

Lunds konsthall och stadsrummet i Lund

Vernissage fredagen den 9 september kl. 18–20.
Performance under vernissagen av Roberto N Peyre, i samarbete med koreograf/musiker/dansare Marcus Doverud, kl. 18:30.

Konstnärssamtal lördagen den 10 september kl. 13 med Susanna Jablonski och Hanni Kamaly.
Billboard och skylt av Arkiv S kommer upp på Domkyrkoforum respektive Knut den Stores torg under utställningsperioden.

BEHOLD, WE ARE HERE har formats kring konstnärskap som reflekterar kring subjektets plats och ställning i dagens samhälle genom kritisk läsning av historiska berättelser.
De deltagande konstnärerna visar oss komplexa och omtolkade versioner av händelser i det förflutna som fortsätter att påverka nuet. Utgångspunkten är det politiska subjektets förhållande till historier som är både intima och globala. Vems berättelser blir ihågkomna eller bortglömda? Vilken roll spelar historien och minnet för självets utveckling? På vilka sätt är dagens globala ordning sammanvävd med kollektiva och individuella upplevelser i det förflutna?
Utställningen talar om överskridna gränser och överbryggade avstånd som en grund för begär och kärlek. Den låter politiska händelseförlopp samsas med bilder som andas skönhet och värdighet. Den synliggör hur det politiska subjektet formas av maktstrukturer och gränsdragningar men ifrågasätter också dess definition. Den sammanför dessutom lokala och geografiskt avlägsna synsätt på hur de historiska berättelser som skapar vårt politiska landskap har konstruerats.
BEHOLD, WE ARE HERE har sammanställts av konstnären Hanni Kamaly, vars konstnärliga arbete och efterforskningar bildar utställningens känslomässiga och teoretiska grund. Kamaly genomsöker arkiv och samlingar på jakt efter spår av kroppar som genom historien berövats sina namn och röster. De färdiga verken väver samman historiska och antropologiska fragment och synliggör patriarkala och koloniala maktstrukturer, rasism och nationalism som sträcker sig långt in i samtiden.

Vi framför ett varmt tack till Hanni Kamaly för utställningens högst angelägna tema och innehåll och för det fina samarbetet. Ett stort tack också till alla de medverkande konstnärerna för deras starka och relevanta presentationer. Tack också till alla långivare och till Simon Klose för det värdefulla arbetet med Madubuko Diakités filmer. Särskilt tack till det fina samarbetet med IASPIS i Stockholm och Konstepidemin i Göteborg för Rebeca Carapiás medverkan och produktion av ett nytt konstverk till utställningen.

Kurator: Hanni Kamaly

Foto: Olof Nimar