10 september 2022 – 29 januari 2023

BEHOLD, WE ARE HERE

Ikram Abdulkadir, Aftenskole, Meriç Algün, Arkiv S, Rebeca Carapiá, Madubuko Diakité, Susanna Jablonski, Vincent Meessen, Roberto N Peyre.

Lunds konsthall och stadsrummet i Lund

Vernissage fredagen den 9 september klockan 18–20.
Performance under vernissagen av Roberto N Peyre, i samarbete med koreograf/musiker/dansare Marcus Doverud, klockan 18.30.

Konstnärssamtal lördagen den 10 september klockan 13 med Susanna Jablonski och Hanni Kamaly.
Skylt av Arkiv S kommer upp på Knut den Stores torg under utställningsperioden.

BEHOLD, WE ARE HERE kretsar kring nio konstnärskap som kritiskt återspeglar människan i dagens samhälle och hur det förflutna har fortsatt att forma samtiden.

De deltagande konstnärerna återvänder till sammanhang och händelser som är både intima och globala. Deras verk ifrågasätter det offentliga och kollektiva minnet. Vems berättelser glöms bort? Vilken roll spelar historien och minnet för den egna självbilden? Hur har nutida maktstrukturer vuxit fram ur ett gemensamt förflutet?

Konstnärerna ifrågasätter också förhållandet mellan människa och makt. Hur definierar samhället en person som politisk varelse? Vad sker när någon ställs inför beslutsgångar, förordningar och gränsdragningar? Olika synsätt sammanförs i en konstnärlig bearbetning av de historier och den historia som ligger bakom dagens politiska landskap.

Utställningen fungerar med olika grader av direkthet, från det lokala till det geografiskt avlägsna. Den understryker hur komplexa personliga erfarenheter kan vara. Den betraktar kärlek och begär som skäl att överskrida gränser. Den sammanför politiska händelseförlopp med bilder som andas skönhet och värdighet.

BEHOLD, WE ARE HERE har sammanställts av konstnären Hanni Kamaly, vars konstnärskap och efterforskningar bildar grund för utställningen. Kamaly genomsöker arkiv och andra samlingar i sin jakt efter spår av kroppar som genom historien berövats sina namn och röster. Detta leder till verk som väver samman olika historier och avslöjar patriarkala och koloniala maktstrukturer, rasism och nationalism även i nutiden.

Vi framför ett varmt tack till Hanni Kamaly för utställningens högst angelägna tema och innehåll och för det fina samarbetet. Ett stort tack också till alla de medverkande konstnärerna för deras starka och relevanta presentationer. Tack också till alla långivare och till Simon Klose för det värdefulla arbetet med Madubuko Diakités filmer. Särskilt tack till det fina samarbetet med IASPIS i Stockholm och Konstepidemin i Göteborg för Rebeca Carapiás medverkan och produktion av ett nytt konstverk till utställningen.

Kurator: Hanni Kamaly

Foto: Olof Nimar