5 februari – 8 maj 2022

The Playground Project

The Playground Project handlar om lekens och barnets plats i gestaltade stadsmiljöner. Utgångspunkten är lekskulpturens historia, främst i Europa men med utblickar även mot USA och Japan. Utställningen omfattar lekplatsens historia från förra sekelskiftet till åttiotalet och visar hur barnens förändrade plats i samhället har gestaltats i stadsplanering, arkitektur och konst.

Svartvit bild med fyra barn som klättar på en skulptur.
Egon Møller-Nielsen, Tufsen, 1949. © Från Arkdes samling. ARKM-nr: 1988-111-05817-3. Foto: Sune Sundahl

De första lekplatserna anlades i slutet av 1800-talet, när barnarbete började förbjudas och man började värna om barnens fritid och säkerhet. Välfärdsstatens framväxt medförde större fokus på barnens kreativitet. Leken skulle ske i offentliga miljöer och utgå från barnens egna behov.

Den första äventyrslekplatsen öppnade i Danmark 1943, och mer aktivistiska initiativ och metoder för att främja barnens lek fick spridning under sextio- och sjuttiotalen. I Sverige genomförde exempelvis gruppen Aktion Samtal mot slutet av sextiotalet ett antal aktioner i Stockholm. Tillsammans med barnen byggde man lekmiljöer av skrot och annat material som stadsmiljön erbjöd.

Sedan åttiotalet har utvecklingen gått mot fler säkerhets- och hållbarhetsföreskrifter. De konstnärliga ambitionerna för lekskulpturerna har allt oftare fått begränsas.

"The Playground Project" ger prov på hur landskapsarkitekter, formgivare och konstnärer har samarbetat i utformandet av lekplatser och enskilda lekskulpturer. Inte minst i Skandinavien har lekskulpturen varit en viktig del av skulpturtraditionen, med Egon Møller-Nielsens kända lekskulpturer "Tufsen" (1949) och "Ägget" (1951) som viktiga exempel.

Totalt presenteras i utställningen 24 individer eller grupper som varit viktiga i lekskulpturens historia. Historiska fotografier och filmer varvas med skisser, skulpturala förstudier och inte minst lekskulpturer i full skala. Dessutom visas Mats Eriksson Dunérs film "Aktivering Samtal!" (2020) som blickar tillbaka på Aktion Samtals urbana ingrepp under sextiotalet.

"The Playground Project" är en vandringsutställning som tidigare visats i Kunsthalle Zürich, Schweiz; BALTIC Centre for Contemporary Art i Newcastle, Storbritannien; VISUAL Centre for Contemporary Art i Carlow, Irland och Bundeskunsthalle i Bonn, Tyskland.

I Lunds konsthall förstärks kopplingarna till den svenska skulpturtraditionen genom verk av konstnärer som Egon Møller-Nielsen, Pye Engström, Axel Nordell och Mariana Manner, alla verksamma under den period som utställningen behandlar.

Kurator: Gabriela Burkhalter
Foto: Olof Nimar

Intervju Gabriela Burkhalter, kurator för utställningen.

Lekskulpturer i offentliga miljöer

Konsthallen arbetar med den offentliga konsten i Lunds kommun. Genom åren har kommunen producerat många lekskulpturer för förskolor och grundskolor, men det finns också en och annan lekskulptur i mer allmänt tillgänglig offentliga miljöer. Som ett sidospår till utställningen visar vi ett bildspel med ett urval av dessa skulpturer, samt en ljudguide som riktar sig främst till barn.

Utöver detta kommer Lunds konsthall att samarbeta med Råängens konst- och arkitekturprogram och Wanås Konst kring ett seminarium den 28 april 2022 där barnens och lekens plats i dagens samhälle kommer att diskuteras.