11 februari - 7 maj 2023

spelling slipping ellipsis

Ester Fleckner, Frédéric Gies, Sixten Hatfield, Linda Lamignan, Fathia Mohidin, Burcu Sahin, Erik Thörnqvist, Paola Torres Núñez del Prado.

Performance

Under april och maj framför Frédéric Gies Likes-dealer, en platsspecifik dans skapad för utställningen spelling slipping ellipsis.
Performance av Frédéric Gies

Likes-dealer av Frédéric Gies. Foto: Thomas Zamolo
Likes-dealer av Frédéric Gies. Foto: Thomas Zamolo

spelling slipping ellipsis presenterar en grupp konstnärer som omvandlar berättelser, kroppar och begär till form, ljud och rörelse. Abstraktion står i centrum för utställningen, både som konstnärligt språk och som svar på de invecklade förhållandena mellan identitet, representation och figuration. Konstnärerna använder abstraktionen för att överskrida gränser, sudda ut konturer och teckna fram konkreta former ur komplexa berättelser.

Utställningen utmanar föreställningen om kroppen som stabil materia, och idén om fastställda identiteter, genom att istället närma sig förkroppsligandet som ofärdig process. När verken anspelar på kroppen gör de det fragmenterat och vecklar ut den likt ett stort och mångskiftande arkiv laddat med outgrundliga krafter och minnen. Sexuell lust, extraktivism, transcendens och förhållandet mellan kropp och arkitektur är några återkommande teman i utställningen. Konstnärerna tar sig an dessa ämnen och frammanar samtidigt olika platser och tidslinjer.

Guidad tur med utställningens kuratorer Albin Hillervik och Jari Malta

Ester Fleckner (född 1983, bosatt på ön Møn i Danmark) visar en serie träsnitt, en queer version av abstraktion som tar isär den mänskliga anatomin. Frédéric Gies (född 1973, bosatt i Malmö) skildrar technomusikens gränsöverskridande kraft i en videoinstallation och ett nytt platsspecifik performanceverk. Sixten Hatfield (född 1978, bosatt i Malmö) ger publiken tillgång till en svit teckningar, målningar och texter som ingår i hens forskning om abstraktion, konsthistoria och drag. Linda Lamignan (född 1988, bosatt i Köpenhamn) visar en komposition av hängande skulpturer och en platsspecifik måleriinstallation utförd med paraffin, som berör oljeindustrin ur både personlig och politisk synvinkel. Fathia Mohidin (född 1985, bosatt i Stockholm) förenar i sina installationer ljud, skulptur, industriella material och video för att dissekera gymmet som en plats där disciplin och begär möts. Burcu Sahin (född 1993, bosatt i Oslo) presenterar en ny dikt, som text i katalogen och som ljudverk i utställningen, kretsande kring översättning av minnen. Erik Thörnqvist (född 1994, bosatt i Stockholm) gör stålskulpturer som uppehåller sig vid de överblivna resterna av modernismen och exploateringen av Norrland. Paola Torres Núñez del Prado (född 1979, bosatt i Stockholm) visar en svit elektroniska broderier och målningar i olika tekniker med utgångspunkt i det koloniala våld som påtvingats naturen och urfolken.

Flera av konstnärerna är baserade i Malmö-Köpenhamnsområdet, som även kan omfatta Lund, och alla är väl förtrogna med den lokala kontexten. Det kan också sägas om utställningens kuratorer, Albin Hillervik (kurator och verksamhetsledare för Skånes konstförening) och Jari Malta (kurator och författare), som båda är baserade i Malmö.

Kuratorer: Albin Hillervik och Jari Malta

Bild: Paola Torres Núñez del Prado, WAVe/PaRTICLE (detalj), 2022.
Foto: Olof Nimar (om inget annat anges).