20 januari – 13 februari 2005.

Annelie Nilsson & Susann Rönnertz. Publikation(pages)

Lunds konsthall visar nu Publikation(pages), den första etappen av en internetbaserad pdf-samling med konst och konstrelaterade ämnen med initierad av de i Malmö baserade konstnärerna Annelie Nilsson och Susann Rönnertz.

Bokstäverna A, B och C utplacerade på marken i en skog.

Publikation(pages) presenteras både digitalt och som artists' books med material från trettiofyra inbjudna konstnärer. Tanken bakom Publikation(pages) är att via en dator och internetuppkoppling gratis ska kunna ladda hem och skriva ut alla de olika konstnärernas bidrag så som teckningar, målningar, fotografier, texter, manus, storyboards, ritningar, manualer, konstpolitiska essäer, skisser, sånger, flygblad, brevväxling med mera i form av högupplösta pdf-dokument.

Pdf, som står för Portable Document Format, är ett filformat som bevarar teckensnitt, bilder och layout från alla slags källdokument. För att underlätta navigationen inom pdf-samlingen har det skapats ett söksystem efter namn, titel, teknik och tema, men även efter enskilda sökord, vad gäller pdf:ens innehåll, nogsamt utvalda av konstnärerna.

Publikation(pages) är ett sätt att påverka och underlätta distribution och utbyte av konst och information konstnärer emellan och mellan konstnärer och publik. Efterhand som pdf-samlingen växer, kommer Publikation(pages) att kunna presentera en omfattande samling av olika konstnärskap från olika generationer och fungera som ett lättillgängligt och användbart rum för samtida konst. I Lunds konsthall kommer en dator att finnas tillgänglig där publiken själv kan botanisera och göra egna val bland konstnärernas olika bidrag.

De medverkande konstnärerna i Publikation(pages) del 1 är Catrin Andersson, Mia Andreè, Elisabet Apelmo, Marika Bredler, Lars Brunström, Leicy Olsborn Björby, Camilla Carlsson, Virgil Dejarv, Maria Finn, Ylva Friberg, Zsuzsanna Gilice, Per Gustafsson, Ronny Hansson, Leif Holmstrand, John Håkansson, Lisa Jeannin, David Krantz, Runo Lagomarsino, Petter Lawenius, Mio Olsson, Morgan Schagerberg, Lena Séraphin, Nilsmagnus Sköld, Karin Solberg, Joacim Sprung, Maria Sundström, Fredrik Strid, Magdalena Svensson, Maria G Svensson, Margareta Svensson, Joanna Thede, Charlotte Walentin, Bengt Jahnsson-Wennberg, Anna Wessman.

Kurator: Madeleine Malmsten