24 november 2007 – 27 januari 2008.

Fiona Tan. Time and Again

Lunds konsthall visar den hittills största presentationen av Fiona Tans konst i Sverige, med både nyare och äldre verk. Titeln för utställningen är talande. Det handlar om både skillnad och upprepning, om det som både är nytt och igenkännbart.

En man ligger på rygg på en färgglad matta med en sol och en drake i mönstret.

Fiona Tan föddes 1966 i Indonesien, växte upp i Australien men bor och arbetar numera i Nederländerna. Hon är en av samtidens ledande konstnärer, ofta visad i biennaler, grupp- och separatutställningar under de senaste tio åren, uppskattad och omtyckt av både publik och kritiker för sina precisa, mångtydiga och visuellt påtagliga verk. Hon har ett säkert grepp om sina uttrycksmedel: video, film, fotografi, text.

Fiona Tans konst ställer frågor som kan ligga till grund för olika tolkningar. Vad har den västerländska kolonialismen betytt för nutidens idéer om identitet och hemhörighet? Hur kan man använda arkivmaterial för att visa fram det exotiska? Hur ser porträttkonsten ut idag? Hur kan man porträttera begrepp som subjektivitet och tid i stillastående och rörliga bilder?

Utställningen i Lunds konsthall kretsar kring två nyligen färdigställda arbeten, videoinstallationen Ett minnesfel från 2007 och en svenskspråkig version av ljud- och bildinstallationen Bortbytingen från 2006/07. Fiona Tan frågar sig själv och betraktaren hur en karaktär och en berättelse kan skapas och förstås. Vem är den gamle Henry i Ett minnesfel som av någon oförklarlig anledning fördriver sin tid i den orientaliskt utsmyckade Royal Pavilion i Brighton? Skall vi förmoda att alla de likadant klädda japanska skolflickorna i Bortbytingen blir olika uppenbarelser av berättarrösten, här tolkad av den uppburna skådespelerskan Anita Björk, som i sin tur verkar förvandlas till både dotter, mor och mormor?

Fiona Tan vill få oss att både se på och lyssna till karaktärerna och deras berättelser. Hon iscensätter den svårgripbara bristen på överensstämmelse mellan språk och bild, det som brukar kallas det audiovisuella. Det vi hör och det vi ser förenas inte nödvändigtvis till en helgjuten enhet. Berättarrösten tillför inte alltid filmbilden sanning; bilden fungerar inte alltid som bevis för texten.

I utställningen ingår också en serie fotografier från 2006 med titeln West Pier I–V, förknippade med Ett minnesfel eftersom båda verken avbildar platser i Brighton. Dessutom visas tre tidigare verk: Ner och upp, en videoinstallation från 2002, Meddelande, en 16mm-filminstallation från 1997, och n.t. (Leidsestr.), en video från 1997.

Lunds konsthall tackar Mondriaan-stiftelsen i Amsterdam för det generösa bidraget till Time and Again. Fiona Tan.

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling