15 juni – 25 augusti 2013

Sheela Gowda. Open Eye Policy

Lunds konsthall har glädjen att visa Open Eye Policy, den välkända indiska konstnären Sheela Gowdas hittills mest omfattande separatutställning, och dessutom den första större presentationen av hennes verk i Sverige. Den omfattar skulpturer, större installationer, målningar och fotografier från de senaste tjugo åren.

Långa, röda rep som hänger i olika former från taket.

Open Eye Policy är sammanställd av Grant Watson i samarbete med Annie Fletcher. Den premiärvisades i Van Abbemuseum i Eindhoven, Nederländerna och har nu anpassats för att fungera i Lunds konsthalls uttrycksfulla femtiotalsarkitektur.

Sheela Gowda föddes 1957 i Bhadravati i den sydindiska delstaten Karnataka. Hon bor i Bangalore. Efter studier vid akademier i Indien och Storbritannien framträdde hon under åttiotalet som figurativ målare. Under nittiotalet utvecklades hennes konstnärskap mot de eleganta och tankeväckande skulpturer och installationer som nu förknippas med hennes namn. Gowda förenar formell komposition med teatral iscensättning och uppfinningsrikt användande av oväntade material. Hon är uppenbart intresserad av abstraktion, men hennes konst vittnar också om ett pågående och nyanserat engagemang i samhällsfrågor som politik och miljö.

Gowda arbetar ofta med utpräglat förindustriella material som kospillning, tråd, snören eller träspån – men också med ”resterna” från det frenetiska näringslivet i dagens Indien, exempelvis de tjärfat av stål och presenningar av plast som används vid vägbyggen. Alla dessa material omvandlas och undermineras på ett genomgripande sätt i de rumsliga situationer hon skapar för sina verk. Hennes behandling av bilder, vanligtvis hämtade från nyhetsmedia, är snarlik: hon använder dem som underlag för subtila men starkt kritiska manipulationer av det vi tror oss se, men också av vad vi förväntar oss från ”formalistisk” konst.

Open Eye Policy för samman verk från olika perioder utförda i olika material och skalor. Utställningen ger oss en bild av Gowdas mångfacetterade men konsekventa (och konsekvent oförutsägbara) konstnärskap. Bland de tidigare verk som representerar hennes användande av kospillning märks My Private Gallery (1998–1999) som också innefattar ett urval akvareller – ett uttrycksmedel hon har återkommit till under senare år.

Till den stora installationen And… (2007, en version av And Tell Him of My Pain, 1997) använde Gowda tråd, lim och rött pigment för att tillverka de rep som ringlar genom utställningsrummet. Kagebangara (2001) är gjord av material hon köpt av de vägarbetare som bokstavligen lägger grunden för Indiens ekonomiska tillväxt, medan Of All People (2011), en annan omfattande installation, är mer ”hemlik” i sin teatrala sammanställning av möbler och fönsterkarmar som skapar vad Gowda kallar ett ”uppslukande landskap” för ett antal små träspån. Dessa är i själva verket masstillverkade votivgåvor med antydda mänskliga drag.

Det politiska finns alltid närvarande under ytan i Gowdas konst, och i hennes mer sällan visade arbeten på papper kommer detta tydligt fram. Utställningen i Lunds konsthall innehåller ett antal av dessa, exempelvis Crime Fiction (2008) och Protest My Son (2011).

Lunds konsthall tackar Sheela Gowda, Grant Watson och Annie Fletcher för deras stora engagemang i utställningen, och dessutom alla långivarna, inklusive Sheela Gowda själv. Utan deras generositet hade denna utställning och dess turné inte varit möjlig. Open Eye Policy går vidare till Centre international d’art et du paysagelle de Vassivière i Beaumont-du-Lac, Frankrike.
Kuratorer: Grant Watson, Annie Fletcher

Fotograf: Terje Östling