Bästa Biennalen

Bästa Biennalen är en konstfestival för barn och unga. Biennalen, som har funnits i Skåne sedan 2013, arbetar för att främja barns och ungas möte med samtida konst. Bland annat genom att samordna en återkommande konstbiennal vartannat år.