Kulturgaranti

Kulturgarantin innebär att alla elever i ett antal utvalda årskurser garanteras en kulturupplevelse via skolan varje år.