LundART

Under tre månader kommer tre konstverk att växa fram i centrala Lund. Fokus för satsningen LundART ligger på den urbana konsten.

Ester Eriksson/LundART
LundART

LundART är ett nytt initiativ från Lunds kommuns ledning, och har tillkommit som en följd av den pågående Coronapandemin. Inom projektet ska tre konstverk, av tillfällig karaktär och med fokus på urban konst, realiseras i centrala Lund under hösten 2021.

Fler människor rör sig utomhus, umgås i staden och upptäcker att platser som tidigare utgjort ett mellanrum mellan affärer, arbetsplatser och bostäder kan vara den primära platsen för aktivitet, rekreation och umgänge. Därmed blir också utformningen av stadsrummet än viktigare.

Konst och design, liksom arkitektur och kulturarv, fyller en viktig roll i det offentliga rummet. I några av stadens mellanrum och passager finns det nu möjlighet att erbjuda medborgarna nya intressanta tankespår och upplevelser via tillfälliga konstgestaltningar.

Det första verket inom LundART 2021 kommer på plats i september, det andra i oktober och det tredje i november.

ESTER ERIKSSON PÅ LUND C

Vad händer på Lund Centralstation i oktober? 

Under flera års tid har det funnits en önskan om att förändra gångtunneln vid Lund Centralstation. I väntan på en större ombyggnation, har ett det efterfrågats ett tillskott för förbipasserande att fundera över och glädjas åt. 

Tre nya billboardskärmar har nu installerats i trapphallarna som förbinder gångtunneln med perrongerna, och varje år kommer en till två konstnärer bjudas in för att visa sin konst under en period om sex månader. 

Projektet på Lund C genomförs i samarbete med Trafikverket. LundART vill rikta ett stort tack till vår samarbetsparter som gör detta projekt möjligt. 

Om konstnären 

Ester Eriksson (född 1987) är en svensk konstnär och serietecknare baserad i Stockholm. År 2021 tog hon examen från Kungliga konsthögskolan i Stockholm, och hon har tidigare studerat vid Serieskolan i Malmö.  

Ester Eriksson arbetar med en rad olika uttrycksmedel som teckning, måleri och skulptur. En praktik som konstnären själv beskriver som ”en enda stor impuls”, där det ena leder till det andra. Utgångspunkten för Eriksson arbete har länge varit att gräva där hon står, och med ett stort intresse för det självbiografiska, psykologi och drömbilder försöker Eriksson att skapa världar där hon kan vara helt fri. Men att vara fri är inte enkelt, det krävs mod att vara sann mot sig själv och sina egna tankar och drömmar. 

Nu visas sex uppförstorade teckningar, ursprungligen utförda i oljepastell och kol fram som billboards. I dessa drömbilder vill Eriksson skapa en värld där det som i det verkliga livet är förgängligt, fortfarande finns kvar. Bilderna är berättelser utan ord, ett försök att få kontakt med de som lämnat jordelivet. Eriksson berättar själv att hon vill ”skildra döden och det gudomliga. Själen, som likt en fågel är på väg till himlen. Mina händer är som ådriga blad som försöker fånga bilden. Döden, en fladdermus med vingar av lapptäcke. I rummet efteråt finns bara tystnad och mammas egensydda gardiner kvar.” 

Eriksson har gett ut två serieböcker. Hon debuterade med Det finns ingenstans att fly (2016), en delvis självbiografisk berättelse som handlar om Oliva som mister sin mamma i cancer. Året efter följde Jag, Esters rester (2017), en serie som fungerade som en uppsamling av spridda tankar efter arbetet med debutalbumet. Här möter vi Ester som en Långben-karaktär där inga känslor är för stora eller för små för att avhandlas.  

Tillsammans med Kristina Sigunsdotter belönades Eriksson år 2020 med Augustpriset i kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok för Humlan, där Eriksson stått för illustrationerna.

Invigning

Ester Erikssons konstverk installeras den 26 och 27 oktober. Fredagen den 29 oktober klockan 15 välkomnar vi lundabor och press till invigning av det nya konstprojektet på Lunds Centralstation i närvaro av konstnären. Invigningen sker på Bangatan 1, framför stationshuset i nära anslutning till gångtunneln.

Hur LundART organiseras

LundART drivs och förvaltas av Lunds konsthall, men genomförs i samråd och med samverkan mellan kommunens förvaltningar. Arbetet organiseras via en styrgrupp som fattar beslut, en expertgrupp som är rådgivande gällande konstnärer, och en arbetsgrupp som driver arbetet framåt.

Styrgruppen består av representanter från Serviceförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen. Expertgruppen består av representanter från Lunds konsthall, Skissernas museum och Lunds universitet.

Vad kan LundART bli?

Lund är en konst- och universitetsstad med flera uttryck. LundART vill etablera en modell för långsiktigt arbete med den urbana konsten och skapa utrymme för diskussion och lärande om det offentliga rummets potential, utformning och historia.

LundART vill tacka

LundART vill tacka alla dem som på ett eller annat sätt är delaktiga och gör projektet möjligt.

Ett stort tack riktas till alla de samarbetspartners som upplåter sina fastigheter till konstnärlig gestaltning, och ett särskilt tack riktas till de konstnärer som deltar och vars verk nu kommer lundaborna till del.

För mer information kontakta projektledare Elin Aspeklev, elin.aspeklev@lund.se