Jörgen Fogelquist

Drake, Backaskolan, Norra Fäladen, Lund, 2006.

Precis jämte cykelvägen som går förbi Backaskolan, en av Lunds nordligaste grundskolor, står en 4,4 meter hög drakskulptur av Jörgen Fogelquist, en av stadens mest berömda och omtyckta konstnärer. Det är svårt att veta vad Fogelquist själv tyckte om placeringen eftersom verket uppfördes först efter hans bortgång 2005.

Han lämnade ett betydande konstnärligt arv efter sig. Alla har vi väl passerat hans utsmyckningar på T-Centralen i Stockholm, ett av cirka femtio offentliga verk som Fogelquist utförde. Flera av dessa finns i Malmö och i Lund, som Trollkarlens hatt på förskolan Fågel Blå och Singlande slant på Klostergården. Sammantaget är han en av de främsta offentliga utsmyckarna av vårt land och han finns även representerad på flera av Skånes tyngsta konstinstitutioner.

Fogelquist hade ett speciellt förhållande till drakar. Som liten växte han upp i Mariestad och brukade draksegla på skridskor över Vänerns is på vintrarna. Som konstnär fortsatte han att leka. 1960 flyttade han till Lund och tillsammans med sina egna barn och barnbarn har han sprungit runt på Sankt Hans backar och flugit med drakar. Backarna som omger Backaskolan är ett idylliskt område med orädda kaniner i väggrenen och hagar med betande getter. Backaskolan har inte rykte om sig att vara fullt så idyllisk och såväl basketkorgar som konstverk har fått en del törnar.

I samband med utbyggnaden 2004 fick Fogelquist i uppdrag att smycka skolan och hans skisser resulterade, förutom den stora draken, också i nio smådrakar i olika färger som markerar entréerna till skolans olika hus. Systemet är knappast det enklaste men används uppenbarligen. På somrarna samlas barnen i Gröna draken, skolans bibliotek håller till i Gulddraken och så vidare. Samtliga smådrakar är delade i två färgfält och påminner därför lika mycket om heraldiska vapen som om lekföremål. Placerade lite snett vid varje ingång ger drakarna ett på samma gång institutionellt och hemmagjort intryck. Vissa av smådrakarnas ytor ser tydligt handmålade ut, andra har slitits eller smutsats ner.

Att flyga med drakar var för Fogelquist en av de tydligaste symbolerna för barndom och lek, och genom hans arbeten har draken också blivit en symbol för Backaskolan. Den stora röda och svarta draken markerar inte bara gränsen för skolans område utan pryds också på framsidan av en form som liknar ett bulligt B. Fogelquist utförde flera utsmyckningar i anslutning till för- och grundskolor. Hans konst har en särskild närhet till barnens språk och uttryck, och den största anledningen till det tror jag är att Fogelquist lyckades behålla barnet inom sig. Eftersom barns miljöer, och i synnerhet Backaskolan, låg honom nära hjärtat känns det roligt att hans efterlevande lyckades uppföra verken på skolan utifrån Fogelquists efterlämnade ritningar. På så vis är det ett konstnärligt arv som Jörgen Fogelquist har lämnat efter sig på Backaskolan. Förhoppningsvis tillsammans med en lekfullhet som kan fortsätta inspirera många kommande generationer.

Text: Isac Nordgren

Kurator: Cecilia Nelson

Foto: Terje Östling