Lea Porsager

Palm_Reading_Touch_Swipe, 2022, Prästängsskolan, Stångby.

Lea Porsager har för Prästängsskolan i Stångby skapat en påtaglig konstnärlig gestaltning. Idén bygger på den mänskliga handflatan som redskap och förmedlare. Projektet sammanlänkar andliga traditioner med modern digital pekteknologi. Länge har handens insida fungerat som tecken för välsignelse eller själslig vägledning. Samtidigt har moderna digitala gränssnitt som använder handens beröring verkat på en så grundläggande kognitiv nivå att även barn som ännu inte kan läsa och skriva kan använda dem.
I Porsagers verk skapas liggande och stående skulpturer som alla framställer händer. Skulpturerna fungerar både som föreställande motiv och som fysiskt påtagliga element i metallformationer. Hon har länge varit intresserad av ockulta och esoteriska tankesystem. I hennes konst förenas det konkreta och det själsliga.

Gestaltningen Palm_Reading_Touch_Swipe innehåller sammanlagt fyra skulpturer. I etapp ett har tre skulpturer installerats på Prästängskolans skolgård. Under hösten 2023 kommer ytterligare en större skulptur att installeras i intilliggande Stångby stadsdelspark som håller på att skapas.

Lea Porsager, född 1981 i Frederikssund, bosatt i Köpenhamn. Utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi, Köpenhamn, och Städelschule, Frankfurt am Main. Doktorsexamen från Konsthögskolan i Malmö 2021.

Kuratorer: Ulrika Liljenström, Simona Dumitriu och Emil Nilsson
Text: Emil Nilsson
Foto: Olof Nimar