April – oktober 2024

Inga Linn Härdelin på Lund C

Inga Linn Härdelins fotografier avslutar konstprojektet på Lund C.

Under perioden april till oktober 2024 visar Inga Linn Härdelin tre helt nya fotografier på Lunds Centralstation.

Om konstverken

Ovanför trappnedgångarna till tre av centralstationens perronger breder svartvita fotografier ut sig likt portaler till något mörkt och okänt. Något vi inte vet vad det är, men som bär spår av mänsklig påverkan på land och civilisation. Med verkserien Hole, whole, hoop [Hål, hel, cirkel] (2024-) dokumenterar Härdelin olika dagbrott och schakt efter nedlagda gruvor runt om i Dalarna. Det hisnande djup som ligger i motiven återfinns rent fysiskt på platsen, vilket stärker betraktarens känsla av att stå inför en avgrund, eller, en öppning mot något nytt. Det cirkulära momentet plockas upp av den strida strömmen av människor i ständig rörelse.

Till verket Hole, whole, hoop (2024-) finns flera ljudupptagningar, varav tre kan avlyssnas från denna sida. Det är ljudet av stenar som kastas ner i olika gruvschakt och där ljudet av nedslagen skapar en uppfattning om hålens djup och slutligen även dess botten. Härdelin intresserar sig för och förhåller sig både till jorden och till människans kroppslighet, och använder dem som metaforer för varandra. Om de portaler, öppningar och ingångar som möter betraktaren säger Härdelin att ”hålet är en bild av språkets och föreställningsförmågans begränsningar, liksom begynnelsen och slutet”.

Lyssna på ljudfilerna här

Om konstnären

Inga Linn Härdelin (född 1988) är bosatt och verksam i Malmö, hon har en kandidatexamen i konstnärligt fotografi från 2016 och en masterexamen i fotografi från 2019, båda från Konsthögskolan Valand i Göteborg.

I sitt konstnärliga arbete använder Härdelin fotografi både som medel och metod för att närma sig det stundtals banala, storslagna och skrämmande i att finnas till. Genom att arbeta med fotografi och text, sida vid sida, låter Härdelin de två medierna komplettera och kommenterar varandra. Ett sätt att expandera såväl fotografiets som textens möjligheter att behandla frågor om människans villkor, även om just porträtterandet av människor lyser med sin frånvaro i Härdelins verk. I flertalet svartvita fotografiska serier skapar Härdelin utrymme för reflektion kring människans tillvaro, dess premisser och möjligheter.

De senaste åren har olika spår av avbruten mänsklig aktivitet fungerat om en utgångspunkt i hennes arbeten. Dokumenterade avtryck av verkliga händelser med en visuellt tydlig avsaknad av något essentiellt.

Härdelin har medverkat i ett flertal grupputställningar vid en rad olika institutioner, så som Salong CFF – Center för fotografi, Galleri St Gertrud, Malmö; Galleri Format, Malmö; Röda Sten konsthall, Göteborg; Landskrona Foto Festival genom Foto Friends, Landskrona.

Projektet är ett samarbete med Trafikverket.