Länk till startsidan

Urban konst

Under tre månader kommer tre konstverk att växa fram i centrala Lund. Fokus för satsningen LundART ligger på den urbana konsten.

LundART är ett nytt initiativ från Lunds kommuns ledning, och har tillkommit som en följd av den pågående Coronapandemin. Inom projektet ska tre konstverk, av tillfällig karaktär och med fokus på urban konst, realiseras i centrala Lund under hösten 2021.

Utformningen av stadsrummet allt viktigare

Fler människor rör sig utomhus, umgås i staden och upptäcker att platser som tidigare utgjort ett mellanrum mellan affärer, arbetsplatser och bostäder kan vara den primära platsen för aktivitet, rekreation och umgänge. Därmed blir också utformningen av stadsrummet än viktigare.

Konst och design, liksom arkitektur och kulturarv, fyller en viktig roll i det offentliga rummet. I några av stadens mellanrum och passager finns det nu möjlighet att erbjuda medborgarna nya intressanta tankespår och upplevelser via tillfälliga konstgestaltningar.

Det första verket inom LundART 2021 kommer på plats i september, det andra i oktober och det tredje i november.

Runo Lagomarsino på Bredgatan 20a

Det tredje och sista konstverket i LundART för år 2021 finns på Bredgatan 20a. Här installeras ett helt nytt konstverk skapat av konstnären Runo Lagomarsino.

Mer om Runo Lagomarsinos verk på Bredgatan

Ett stort svartvitt fotografi på en gul tegelbyggnad. Konstverket beskrivs i texten på webbsidan.
Runo Lagomarsino, Former för blivande (2021), Bredgatan 20a, Lund

Muralmålning på Stora Gråbrödersgatan av EKTA

Konstnären EKTA (Daniel Götesson) har uppfört en muralmålning på fasaden till Stora Gråbrödersgatan 12 i centrala Lund. En större tegelfasad som vetter mot Altonaparkeringen och ingången till Studio Stadshuset.

Mer om muralmålningen av EKTA

En orange tegelvägg där stora fält i olika färger är målade över fasaden.
EKTA (Daniel Götesson)

Ester Eriksson på Lund C

Under flera års tid har det funnits en önskan om att förändra gångtunneln vid Lund Centralstation. I väntan på en större ombyggnation, har ett det efterfrågats ett tillskott för förbipasserande att fundera över och glädjas åt.

Tre nya billboardskärmar har nu installerats i trapphallarna som förbinder gångtunneln med perrongerna, och varje år kommer en till två konstnärer bjudas in för att visa sin konst under en period om sex månader.

Projektet på Lund C genomförs i samarbete med Trafikverket. LundART vill rikta ett stort tack till vår samarbetsparter som gör detta projekt möjligt.

Mer om Ester Erikssons konst

Ester Eriksson/LundART

Hur LundART organiseras

LundART drivs och förvaltas av Lunds konsthall, men genomförs i samråd och med samverkan mellan kommunens förvaltningar. Arbetet organiseras via en styrgrupp som fattar beslut, en expertgrupp som är rådgivande gällande konstnärer, och en arbetsgrupp som driver arbetet framåt.

Styrgruppen består av representanter från Serviceförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen. Expertgruppen består av representanter från Lunds konsthall, Skissernas museum och Lunds universitet.

Vad kan LundART bli?

Lund är en konst- och universitetsstad med flera uttryck. LundART vill etablera en modell för långsiktigt arbete med den urbana konsten och skapa utrymme för diskussion och lärande om det offentliga rummets potential, utformning och historia.

LundART vill tacka

LundART vill tacka alla dem som på ett eller annat sätt är delaktiga och gör projektet möjligt.

Ett stort tack riktas till alla de samarbetspartners som upplåter sina fastigheter till konstnärlig gestaltning, och ett särskilt tack riktas till de konstnärer som deltar och vars verk nu kommer lundaborna till del.

Kontakt

För mer information kontakta projektledare Elin Aspeklev.
E-post: elin.aspeklev@lund.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Lunds konsthall - en del av Lunds kommun