Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Urban konst

Under året 2022 fortsätter arbetet inom LundART. Fokus för satsningen LundART ligger på den urbana konsten.

LundArt

LundART är ett initiativ från Lunds kommuns ledning, och tillkom 2021 som en följd av den pågående Coronapandemin. Inom projektet har hittills tre konstverk, av tillfällig karaktär och med fokus på urban konst, realiserats i centrala Lund.

Fler människor rör sig utomhus, umgås i staden och upptäcker att platser som tidigare utgjort ett mellanrum mellan affärer, arbetsplatser och bostäder kan vara den primära platsen för aktivitet, rekreation och umgänge. Därmed blir också utformningen av stadsrummet än viktigare.

Konst och design, liksom arkitektur och kulturarv, fyller en viktig roll i det offentliga rummet. I några av stadens mellanrum och passager finns det nu möjlighet att erbjuda medborgarna nya intressanta tankespår och upplevelser via tillfälliga konstgestaltningar.

Klisterpeter, Lifeless, 2017
Klisterpeter, Lifeless, 2017

Klisterpeter på Lund C

Arbetet med den urbana konsten fortsätter och det är med stor glädje LundART kan meddela att konstnären Klisterpeter visar tre verk på Lunds Centralstation. Verken finns att se på plats under perioden november 2022 till april 2023.

Mer om Klisterpeters verk

Tova Berglund, Svartsjukans ängel, 2021

Tova Berglund på Lund C

LundART etablerades på Lunds Centralstation år 2021. Tre nya billboardskärmar har installerats i trapphallarna som förbinder gångtunneln med perrongerna, och varje år kommer en till två konstnärer bjudas in för att visa sin konst under en period om sex månader.

Tova Berglunds konstverk på Lunds Centralstation invigdes den 28 april 2022.

Mer om Tova Berglunds konst

En orange tegelvägg där stora fält i olika färger är målade över fasaden.
EKTA, Stora Gråbrödersgatan, 2021

EKTA på Stora Gråbrödersgatan

Konstnären EKTA (Daniel Götesson) har uppfört en muralmålning på fasaden till Stora Gråbrödersgatan 12 i centrala Lund. En större tegelfasad som vetter mot Altonaparkeringen och ingången till Studio Stadshuset.

Mer om muralmålningen av EKTA

Ester Eriksson, Lunds C, 2021

Ester Eriksson på Lund C

Under flera års tid har det funnits en önskan om att förändra gångtunneln vid Lund Centralstation. I väntan på en större ombyggnation, har ett det efterfrågats ett tillskott för förbipasserande att fundera över och glädjas åt.

Tre nya billboardskärmar har nu installerats i trapphallarna som förbinder gångtunneln med perrongerna, och varje år kommer en till två konstnärer bjudas in för att visa sin konst under en period om sex månader.

Ester Erikssons konstverk på Lunds Centralstation invigdes den 29 oktober 2021.

Mer om Ester Erikssons konst

Hur LundART organiseras

LundART drivs och förvaltas av Lunds konsthall, men genomförs i samråd och med samverkan mellan kommunens förvaltningar. Arbetet organiseras via en styrgrupp som fattar beslut, en expertgrupp som är rådgivande gällande konstnärer, och en arbetsgrupp som driver arbetet framåt.

Styrgruppen består av representanter från Serviceförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen. Expertgruppen består av representanter från Lunds konsthall, Skissernas museum och Lunds universitet.

Vad kan LundART bli?

Lund är en konst- och universitetsstad med flera uttryck. LundART vill etablera en modell för långsiktigt arbete med den urbana konsten och skapa utrymme för diskussion och lärande om det offentliga rummets potential, utformning och historia.

LundART vill tacka

LundART vill tacka alla dem som på ett eller annat sätt är delaktiga och gör projektet möjligt.

Ett stort tack riktas till alla de samarbetspartners som upplåter sina fastigheter till konstnärlig gestaltning, och ett särskilt tack riktas till de konstnärer som deltar och vars verk nu kommer lundaborna till del.

Kontakt

För mer information kontakta projektledare Elin Aspeklev.
E-post: elin.aspeklev@lund.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?