Vilande mängd

28 november 2020 – 21 februari 2021

Kalle Brolin, Jag är bergtagen, 2020, videostill
Dave Hullfish Bailey, Kalle Brolin, Andreas Johansson, Caroline Mårtensson, Åsa Norberg & Jennie Sundén

Verken i utställningen utgår från en dialektik mellan här och där och mellan då och nu, och lyfter fram samband ur det förflutna, mellan olika platser och händelser som påverkar oss idag. Utifrån skilda perspektiv och genom olika konstnärliga uttryck problematiseras uppfattningar om till synes stora avstånd mellan geografiskt skilda platser och historiska händelser.